6.6.12

Banca Cooperativa: Un model financer de futur

CONFERÈNCIA - COL·LOQUI


Ponent:
Joan Cavallé Miranda
Director General Caixa d'Enginyers

El ponent parlarà de la situació general del sector financer, les causes de la crisi del model actual i què pot aportar la banca cooperativa en aquest entorn, destacant els molts factors positius d'aquest model. Es tracta d'un model que avui encara està donant resultats satisfactoris, tenint en compte la situació general de l'economia i d'altres entitats bancàries, independentment de la seva dimensió.

13 de juny de 2012
de 19:00 a 21:00 hores 

Org: Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
col.legi@auditors-censors.com

És necessari confirmar l'assistència a l'acte per fax o correu electrònic al Col·legi.

0 comentaris: