12.6.12

Debats sobre "Dona i Treball" al Parlament

A iniciativa de la Presidenta del Parlament de Catalunya s’inicia un Cicle de “Debats – Conferències” el dia 20 de juny a les 17 hores.

La finalitat es obrir les portes del Parlament a les dones, i posar a debat els problemes més candents que tenen en aquesta societat, així com posar en valor el talent femení i donar la visibilitat que es mereixen, com a veritable motor invisible i silent del nostre país.

Les conclusions que es recullin es presentaran en una sessió final després de totes les sessions. Es podran fer aportacions, idees i sugerencies per enriquir el Debat.

Cal inscriure's per mail o telèfon i acreditar-se a l'entrada amb el DNI


0 comentaris: