27.2.16

Una curiositat en la traducció de les lleis: la Llei del tercer sector d’acció social

Mirant l'articulat de la Llei espanyola 43/2015, de 9 d’octubre, del tercer sector d’acció social, m'adono d'un redactat peculiar.
La presente Ley se aplicará, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social por sus Estatutos de Autonomía, así como en su legislación específica. (Disposición adicional primera. Garantía del respeto al reparto de competencias constitucional y estatutariamente vigente.)
Si us adoneu, veureu que la frase principal (La presente Ley se aplicará...) no va seguida de cap complement ja que va seguida d'una coma que li confereix un caràcter absolut. És a dir, el que se'ns diu és que aquesta llei s'aplicarà. Tal com raja, i sense immutar-se. Suposo que, com que són tantes les lleis espanyoles que no es compleixen i que sols omplen i omplen papers del BOE, es fa necessari indicar que aquesta s'ha publicat per complir-se. Interessant.Per curiositat, he consultat la versió catalana i... resulta que els traductors catalans han pres la decisió de considerar que tal afirmació es feia estranya en un redactat legal i han optat per esmenar-la
Aquesta Llei s’aplica sense perjudici de les competències atribuïdes a les comunitats
autònomes en matèria d’assistència social pels seus estatuts d’autonomia, així com a la
seva legislació específica. (Disposició addicional primera. Garantia del respecte al repartiment de competències constitucionalment i estatutàriament vigent.)
Podeu veure que el redactat traduït canvia el sentit estricte de la versió original aprovada: ja no ordena que aquesta llei s'apliqui (en el sentit absolut) sinó que s'apliqui d'una manera determinada. La conseqüència pràctica no varia, però no deixa de ser curiós.

En tot cas, la traducció també ha modificat el temps verbal: mentre que els traductors catalans opten pel present, pensant en termes de qui l'ha de llegir mentre la norma sigui vigent, el legislador espanyol opta per un futur que segresta la mirada dins les parets del Congrés i difereix en un temps incert el compliment de la norma.

En aquest mateix sector hi ha prou experiència de què vol dir complir una norma... i com l'Estat espanyol sistemàticament no sols incompleix lleis sinó les sentències reiterades del Tribunal Constitucional passar-se les sentències judicials pel forro!

24.9.15 L’Estat espanyol vol augmentar el perjudici a les entitats socials catalanes
9.3.13 Les ONG també es queixen de l'espoli fiscal
3.9.12 Passar-se les sentències judicials pel forro!
23.2.12 Votar contra l'acatament d'una sentència
15.2.12 CARTA de la FCVS al presidente de la Plataforma del Voluntariado de España
15.2.12 La gestió del 0,7% enfronta les ONGs
31.1.12 0,7% IRPF: la polèmica no ha fet més que començar

I aquesta llei, estableix que cal "fomentar la diversificació de les fonts de finançament, especialment amb la millora de la normativa sobre mecenatge i amb l’impuls de la responsabilitat social empresarial" i que cal "potenciar i facilitar les iniciatives de cooperació entre empreses i entitats del tercer sector d’acció social", però cal fer-ho sense fer res, ja que indica clarament que es tracta d'un brindis al sol: "La regulació que inclou aquesta Llei no pot suposar un increment de la despesa pública, ni un increment de dotacions, ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal". Però en canvi sí que estableix, malgrat aquesta indicació, unes "subvencions de concessió directa a entitats del tercer sector", que tenen totes elles com a característica que siguin d'àmbit espanyol, perquè -això sí- d'ençà que els successius governs espanyols van descobrir que això del voluntariat i del tercer sector eren realitats sociològiques importants, calia aplicar-hi també els principis del nacionalisme espanyol i fer passar per l'adreçador a totes les organitzacions i federacions d'àmbit nacional català que no estiguessin dins el sostre acollidor i fraternal de les estructures governades des de la capitalitat.

0 comentaris: