11.5.15

Construïm un pacte social contra la corrupció


Preparem la Jornada del Parlament Ciutadà
13 de juny 2015 al Centre Cívic de la Barceloneta

   #ContraLaCorrupcio   Valora ara i aquí les propostes ciutadanes

El Grup Impulsor (GI) del Parlament Ciutadà, a iniciativa de la Comissió Nova Política, està preparant una Jornada per recollir, contrastar i difondre propostes ciutadanes per la transparència i contra la corrupció.

La ciutadania activa i organitzada tenim la responsabilitat de fer de contrapès i exercir control dels partits, de les institucions i de les empreses per evitar les causes estructurals de la corrupció. “La corrupció no la pot combatre els corruptes” Xnet.

Ara sí que ens toca sortir de la queixa i prendre la iniciativa perquè la corrupció no sigui mai més una amenaça a la democràcia i a l’equitat.

Aquí trobarà endreçades en 10 reptes un centenar de propostes que les persones participants fins ara han presentat a www.elpaisquevolem.cat sobre el repte:

Com evitar la corrupció; com afavorir la transparència i el retiment de comptes?

Tria els reptes que més t'interessin: valora i comenta l'efectivitat de les propostes aportades

1: Com aplicar la transparència en tots els àmbits de la vida social?
2: Com afavorir l'accés a la informació i la transparència públiques?
3: Com fer del retiment de comptes una de les claus de la transparència?
4: Com organitzar el sistema polític i com finançar les eleccions i els partits?
5: Com evitar la corrupció en el sistema econòmic i com controlar els lobbies?
6: Com controlar l'administració i la gestió públiques?
7: Com garantir un sistema d'auditories i de control ciutadà fiables?
8: Com perseguir la corrupció amb una justícia efectiva?
9: Com evitar que l'efectiu,  sobres, caixa B.. siguin instrument de la corrupció?
10: Com denunciar i sancionar la corrupció?

Fes les teves valoracions i aportacions abans del 28 de maig.

Fes la inscripció prèvia, ja ara, a la Jornada del 13 de juny pel matí al Centre Cívic de la Barceloneta per acabar de concretar un document amb propostes per un pacte social contra la corrupció.

AVANÇ DE PROGRAMA de la JORNADA CONTRA LA CORRUPCIÓ.
Dissabte 13 de juny de 2015 de 9:15 a 14:30h al Centre Cívic de la Barceloneta


09:15 Recepció, recollida de documentació, formació de grups.
09.30 Presentació del procés i de la Jornada. Itziar González Virós
09.40 Presentació del documental "Corrupció: l'organisme nociu" pels seus directors :
Albert Sanfeliu i Teresa Soler
09.45 Projecció del documental “Corrupció: l’organisme nociu”
11.15 Col·loqui amb una de les protagonistes, Itziar González i els directors del documental
11.45 Resultats del procés de deliberació sobre les propostes contra la corrupció
12.15 Reunió per grups: deliberació sobre propostes amb més diversitat de valoracions
[Autoservei de cafè, te, sucs, fruita...]
13.15 Posta en comú. Deliberació i visualització de graus de consens
14.15 Pla per exigir compromisos electorals i/o pacte social contra la corrupció. Cloenda

En acabar, per celebrar-ho, anirem a fer una remullada a la platja (50 metres!)

Per reservar l’espai adequat i per organitzar els grups ens ajudarà si fas inscripció prèvia.
Agraïm una aportació per a les despeses d’organització de 9 € a fer efectiva en la recepció. Inclou:
lloguer sales, visionat documental, pica-pica i documentació.

Més informació: novapolitica@parlamentciutada.cat
El País Que Volem
participacio@elpaisquevolem.cat
www.elpaisquevolem.cat

0 comentaris: