8.4.15

Vídeos de la Jornada sobre lideratge responsable contra la corrupció

[ca] Ja podeu visualitzar els vídeos de la Jornada sobre lideratge responsable contra la corrupció, que va organitzar el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb la col·laboració de Respon.cat.

[es] Ya pueden visualizar los vídeos -en castellano- de la Jornada sobre liderazgo responsable contra la corrupción, que organizó el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, con la colaboración de Respon.cat.

Nota de premsa: Jornada RSE amb participació de Respon.cat: reclamen exemplaritat a polítics i líders socials per combatre la desafecció ciutadana

Articles relacionats:
L'ètica de la irresponsabilitat corporativa
Portals de la transparència o lideratge responsable?
Persones ètiques, organitzacions responsables, i un entorn 'ethic friendly'

Inauguració 3a Jornada RSE


Sessió I "Valors i competències dels líders responsables"


Sessió II "Eines per a la prevenció de la corrupció"


Sessió III "Reporting, transparència i retiment de comptes" i Cloenda