12.4.15

Seminari d'anàlisi casos d'RSC, al col·legi dels auditors · Dc 15 abril


ANÀLISI DELS CASOS: CAIXABANK, AGBAR, DIPUTACIÓ DE BARCELONA I INSTITUT CERDÀ


L'objectiu d'aquest seminari és analitzar una sèrie d'empreses que han posat en marxa processos de Responsabilitat Social  Corporativa, que tenen una llarga tradició en la implantació de memòries de sostenibilitat i que han fet d'aquesta orientació un objectiu estratègic de l'empresa.

Es presentarà cadascuna de les empreses participants, la seva implantació a l’RSC, els seus projectes en curs, la utilitat d’aquesta orientació i les particularitats pròpies de l’empresa dintre d’aquest àmbit. Cada empresa tindrà un temps limitat per fer la seva presentació i establirem un temps de debat perquè els assistents puguin preguntar aspectes particulars sobre les implantacions realitzades i les propostes futures que volen desenvolupar aquestes companyies. Serà una sessió eminentment pràctica i pot servir de base al s assistents per a conèixer una realitat i com aplicar-la en empreses que s’estiguin plantejant portar a terme aquest tipus d’iniciatives. 
  • Caixabank: Olga Durich, Responsable de les funcions d’RSC i Reputació a Caixabank 
  • Agbar: Ignasi Fainé , Communication and Corporate Responsabillity Director at AGBAR 
  • Diputació de Barcelona: Enric Herranz, Director de Serveis de Formació de la Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials 
  • Institut Cerdà: Daniel Ortiz, Director de Relacions Institucionals i Comunicació a l’Institut Cerdà
Dia: 15 d'abril de 2015
Horari: de 17 a 20 hores
Lloc: Seu del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Homologació: 3 hores d'Altres Matèries
Matriculació: Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Preus: Col·legiats i col·laboradors: 70€  / Altres col·lectius: 140€