2.4.15

Persones ètiques, organitzacions responsables, i un entorn 'ethic friendly'

[aquesta reflexió continua de L'ètica de la irresponsabilitat corporativa i Portals de la transparència o lideratge responsable?]
  • Espanya té un sistema fiscal orientat a induir la corrupció
L'última de les preguntes que ens va llançar el moderador Joan Fontrodona va ser explícitament sobre la corrupció, i sobre si es deu a la manca de lideratge. En la meva modesta opinió, el lideratge responsable és un dels grans vectors que poden afavorir l'ètica empresarial, si bé aquest lideratge i totes les actituds i valors han de trobar el context d'una organització on l'ètica i l'RSE estiguin integrades en la gestió, en els processos i procediments, ja que altrament el lideratge es quedarà en el discurs retòric i en una exemplaritat òrfena.

I el context ètic també ha de trobar-se en els grups d'interès, començant per l'agència tributària. No és que vulgui fer una desviació del focus, perquè és evident que la corrupció es produeix en les relacions entre l'empresa i els seus clients, siguin administracions públiques o altres empreses, però no podem deixar de tenir present que el sistema fiscal espanyol està orientat a induir les males pràctiques i, finalment, la corrupció. Recordo que estic en nivell de provocació 8... però la contundència en la manera d'expressar-ho ve donada per una realitat dura, on la inseguretat jurídica dels declarants és alta i on el sistema està estructurat per a perseguir el contribuent que pot cometre un error i no el defraudador o el delinqüent. I això no és per casualitat; és una decisió; les coses són com són i no s'aprecia voluntat de canviar-ho. [vegeu 14.3.14 Els nous reptes de l'Administració tributària]

Finalment, he expressat que, tal com entenc que caldria desenvolupar un model ètic sostenible, caldria tenir unes persones ètiques, unes organitzacions responsables, i un entorn 'ethic friendly'. Els grups d'interès, clients, treballadors, proveïdors, el regulador, l'Agència tributària, i l'opinió pública i la cultura ciutadana haurien de contribuir decididament a crear aquest entorn de plausabilitat ètica. Però atenció: el primer inductor ha de ser l'organització responsable, és a dir, la que digui clarament a tots els seus càrrecs directius que si no assumeixen un sentit ètic no caben en aquesta organització. Menys confiar en l'ètica de les persones i més alinear-les amb els valors ètics que l'organització hagi definit. I el que no assumeixi aquests valors, al carrer, que de gent tòxica ja n'estan massa saturades algunes organitzacions.