13.4.15

Els auditors catalans debaten sobre els mecanismes de control del Sector Públic davant l'exigència de transparència

El proper 16 d'abril tindrà lloc la 6a Jornada d'Auditoria del Sector Públic organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), amb el tema de la gestió del risc en el Sector Públic.


ELS AUDITORS CATALANS DEBATEN SOBRE ELS MECANISMES DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLIC DAVANT L’EXIGÈNCIA SOCIAL DE TRANSPARÈNCIA

● El president dels auditors catalans, Daniel Faura, demana una gestió de riscos “proactiva i adequada” per part del sector públic, simultània a l’aplicació d’un “control extern i independent” dels seus comptes

● Faura identifica com a “riscos rellevants” la comissió de frau, els conflictes d’interessos, els abusos, la mala gestió i el malbaratament

● Els eixos de la jornada són la responsabilitat comptable, les eines de prevenció, el control dels riscos i el retiment de comptes

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) reunirà el proper dijous 16 d'abril a 150 professionals i representants del sector auditor del país, per debatre sobre els mecanismes de control que contribueixin a reforçar la transparència del sector públic. Sota el títol “La gestió del risc en el sector públic”, la 6ª Jornada d'Auditoria del Sector Públic tindrà lloc en la seu del Col·legi de Censors.

En la presentació de la jornada, el president dels auditors catalans, Daniel Faura, ha advocat per una gestió de riscos “proactiva i adequada” per part del sector públic que, en la seva opinió, ha de ser simultània a l’aplicació d’un “control extern i independent” dels seus comptes. Faura ha identificat com a “riscos rellevants” la comissió de frau, els conflictes d’interessos, els abusos, la mala gestió i el malbaratament. I ha defensat “el disseny d’uns procediments que permetin identificar, prevenir i mitigar” accions i comportaments que puguin comportar aquests efectes.

La inauguració anirà a càrrec del Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, i de la Interventora General de la Generalitat de Catalunya, Mireia Vidal, a més del propi Daniel Faura. El president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, i la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’administració local de Barcelona (CSITAL), Petra Sáiz, tancaran aquesta jornada organitzada pel CCJCC.

Eixos: responsabilitat comptable, prevenció i control dels riscos

Els eixos sobre els quals es desenvoluparan la conferència inaugural i les sessions previstes en la jornada són la responsabilitat comptable, les eines de prevenció, el control dels riscos i el retiment de comptes, entre d’altres.

Es farà càrrec de la conferència inaugural el Cap de la Fiscalia del Tribunal de Comptes d'Espanya, Olayo Eduardo González, que serà presentat pel vicepresident del CCJCC, Antoni Gómez. Participaran en les diverses sessions el professor de Dret Administratiu de la UAB Ramon Moles; l'Interventor adjunt per a la Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, Joan Guerrero; el director general financer d'ADIF i exdirector de l'Oficina Nacional d'Auditoria, Miguel Miaja; Ferran Rodríguez, del Consell Directiu del CCJCC; el vicepresident 2n del CCJCC, Donato Moreno; Miguel Olivas Arroyo, de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana; el GRC d'Auren Consulting, Albert Lladó; el soci d'Uniaudit Oliver Camps, Joan Camps; el president de la Comissió del Sector Públic de l'ICJCE, Pere Ruiz; el president de la Cambra de Comptes d'Andalusia, Antonio López; el Síndic de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries, Antonio Arias; José Ignacio Cabeza, de la Cambra de Comptes de Navarra; i el president de la Fundació FIASEP, Miguel Ángel Cabezas de Herrera.

Una jornada consolidada

La Jornada d'Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya arriba enguany a la seva 6ª edició. El 2014, la 5ª edició es va desenvolupar sota el títol “Per un sector públic més transparent i eficient”.

Informació prèvia: 6a Jornada d'Auditoria: La gestió del risc en el Sector Públic