1.8.12

Cambra de Comerç: "Una reducció d'1/3 del dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya permetria dèficit zero"

  • "Tan sols un terç menys del dèficit català cap a Espanya permetria dèficit zero". Així ho assegura la Cambra de Comerç de Barcelona. Imaginem, doncs, els beneficis per Catalunya si el dèficit cap a Espanya fos nul 
  • Els bisbes catalans també afirmen que l'actual finançament de Catalunya no funciona
  • Moltes entitats socials i de salut greument afectades per les dificultats de pagament
  • Molts sectors empresarials se sumen a una ciutadania més distanciada emocionalment d'Espanya i que no comprèn per quin motiu els catalans hem de finançar un Estat ineficient i contrari als nostres interessos nacionals i econòmics
La Cambra de Comerç de Barcelona estima que aconseguint una reducció d'una tercera part del dèficit fiscal que té actualment Catalunya envers l'Estat seria suficient perquè el dèficit públic de la Generalitat es mantingués a zero i que amb un terç menys d'aquesta solidaritat s'aconseguiria també reduir part del deute. Així ho ha expressat públicament a la premsa el president de la patronal, Miquel Valls, qui ha avisat també que "l'esforç fiscal que fa Catalunya és excessiu per poder-se fer càrrec de les seves necessitats" derivades de l'Estat del Benestar. Amb tot, la Cambra recorda que els problemes de liquiditat que té actualment la Generalitat són conseqüència directe del dèficit fiscal.

Valls ha justificat la seva afirmació posant sobre la taula les dades econòmiques que apunten que el dèficit fiscal de Catalunya actualment està a l'entorn del 8,6% de mitjana anual, mentre que el dèficit públic de la Generalitat a desembre del 2011 es va situar en el 2,6% del PIB, és a dir menys d'una tercera part del 8,6% que aporta Catalunya per la via dels impostos en solidaritat amb la resta de l'Estat.

La Cambra recorda que el problema de liquiditat que té Catalunya no està relacionat amb la solvència de l'economia catalana, sinó que està directament relacionat amb l'actual situació de dèficit fiscal que té envers l'Estat.

Valls ha posat de relleu el gran esforç per reduir despeses que han dut a termes les autonomies per reduir un 8,1% les despeses entre el gener i el març. Un esforç que ha estat superior, ha apuntat, al què ha fet l'Estat en què durant aquest mateix període ha vist incrementar les despeses un 12%. Segons les xifres de la Cambra, en el cas de Catalunya, el Govern ha aconseguit estabilitzar les despeses no financeres de la Generalitat un 0,3%.

Amb tot però, la Cambra recorda que els nous ajustos de reducció del deute que des de Madrid se li estan exigint a Catalunya a curt termini difícilment es podran assolir en un sol any i que de fer-se, "tindrien un impacte molt negatiu per l'economia catalana". "La solidaritat de Catalunya amb la resta de l'Estat ens deixa en una situació financera extremadament greu", diu Valls, que recorda que l'elevat dèficit fiscal que pateix Catalunya allunya Espanya de la situació que es dóna a la resta de països europeus.

Segons dades facilitades per la Cambra, Catalunya té per aquest segon trimestre 5.755 milions d'euros en venciments de deute, que sumats al dèficit de tot l'any situen el deute públic de la Generalitat en 11.015 milions d'euros, el que equival un 29% dels pressupostos pel 2012. En el cas de l'Estat, el deute suma el 33% dels pressupostos generals de l'Estat per aquest any, fins als 119.500 milions.

Font: directe.cat