30.8.12

Disponible en línia 'Llenguatest Consum', un recurs per fomentar el català en l'àmbit empresarial

Català i empresaEl Departament de Cultura posa en línia l’aplicació “Llenguatest Consum”, un qüestionari de 8 preguntes, accessible en línia i sense necessitat de registrar-s’hi, que permet fer una autodiagnosi de l’empresa sobre el compliment de les obligacions lingüístiques que estableix el Codi de consum per garantir els drets de les persones consumidores.

L’eina és un nou recurs que s’ofereix des del Punt d’atenció a l’empresa (http://www.gencat.cat/llengua/puntempresa) per al foment de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, en el marc de la campanya “Català i empresa, ja estàs al dia?”.  Les obligacions incideixen bàsicament en tres àmbits: l’atenció al públic; la informació i la documentació, l’etiquetatge i les instruccions d’ús.

Més informació:
El Departament de Cultura posa en línia 'Llenguatest Consum', un recurs per fomentar el català en l'àmbit empresarial


El Codi de consum de Catalunya reconeix drets específics en matèria de llengua als consumidors i usuaris i, per garantir-ne l’exercici, estableix obligacions per a les empreses que presten serveis o ofereixen béns a Catalunya.

Comproveu en un minut si la vostra empresa està al dia.
1. La vostra empresa atén en català si el client ho demana?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
2. La comunicació comercial (catàlegs, fullets, etc.) i altres invitacions a comprar que incloguin el preu són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
3. La retolació, la senyalització, els cartells i altres informacions de caràcter fix són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
4. Els contractes i altra documentació contractual són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
5. Els pressupostos són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
6. Les factures, els rebuts i els tiquets de caixa són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
7. Etiqueteu els vostres productes almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.
8. Les instruccions dels vostres productes són almenys en català?
   
    No
    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.