21.8.08

Linguapax


L’objectiu principal de Linguapax, recollit en el seu nom, és aplegar les diferents comunitats lingüístiques al voltant de la convicció que les llengües, com a vehicles essencials de les expressions culturals i identitàries, que poden i han de ser un factor de pau i de comprensió intercultural.
D’aquesta manera Linguapax, sorgida en una reunió d’experts impulsada per la Unesco l’any 1987, vetlla per la preservació i la promoció lingüística mundial a partir de tres àmbits: l’assessorament als governs estatals o subestatals, la participació en projectes de revitalització i normalització dirigits a les comunitats lingüístiques minoritàries i l’elaboració de materials didàctics.
Des de l’any 2006 disposa d’una extensa xarxa de delegacions regionals, una de les quals és al centre UnescoCat de Catalunya. Cada any atorga un premi a persones de la societat civil que han destacat pel seu treball a favor de la promoció de la diversitat lingüística i l’educació multilingüe.


0 comentaris: