14.8.08

Iniciativa per a produir biodièsel a partir de microalgues

Les crisis com l'actual marquen la necessitat de cercar noves maneres de crear valor per a donar lloc a un nou futur. Això comporta un incentiu per a la recerca, la qual ha de basar-se en resultats que incorporin la sostenibilitat.

Les empreses i els països que formulin les solucions d'èxit tindran no només la glòria sinó la clau dels negocis del futur. Aquesta reflexió encara és més punyent per al sector de les energies, en el qual qui sàpiga trobar les millors alternatives als combustibles fóssils i sàpiga fer-ho de manera que es pugui produir energia fàcil, barata, sostenible i sense afectar terceres parts tindrà un futur excel·lent (sobretot si sap vincular-ho a alguna patent consistent!).

El debat sobre els biocombustibles en els darrers anys ha aparegut amb força i ràpidament s'ha vist afectat per les conseqüències negatives per al preu dels aliments.

Per això, volem transcriure una notícia, tot i que prematura, que aporta Europa Press i que recull unes investigacions interessants fetes per un organisme del govern català:

La Generalitat catalana estudia produir biodièsel a partir de microalgues marines

L'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat, l'IRTA, està estudiant la viabilitat de produir biodièsel a partir del cultiu de microalgues marines i, segons els primers resultats, és una de les millors alternatives a les oleaginoses terrestres per a produir aquest combustible.

En l'actualitat, el biodièsel s'obté gairebé sempre dels olis vegetals, que cada vegada són més difícils de trobar en el mercat a bon preu per la competència amb l'alimentació.

La Conselleria d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural va explicar que una microalga és capaç de produir lípids, a partir dels quals s'obté el biodièsel, a una velocitat 30 vegades superior a qualsevol lleguminosa conreada actualment.

Els investigadors assenyalen que les microalgues tenen altres avantatges, relacionades amb l'anhídric carbònic, un gas responsable de l'efecte hivernacle. Són "segrestadores naturals" d'aquest gas perquè ho necessiten per a créixer.

L'IRTA investiga les possibilitats de produir biodièsel amb microalgues en el seu centre de Sant Carles de la Ràpita (Montsià, Catalunya). En una primera fase, els científics van realitzar un aïllament de ceps marins per a estudiar les condicions més favorables per al seu desenvolupament, primer a escala de laboratori i després en grans volums. Després van recollir i van extreure els lípids per a la producció del biodiésel.

Segons els experts, la producció de biodièsel amb microalgues és respectuosa amb el medi, no competeix amb els cultius dedicats a l'alimentació (cereals i oleaginoses) i col·labora contra el canvi climàtic.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: