15.5.07

Reconeixement de comerços responsables a Terrassa


Dèiem en un escrit recent (Reconeixement de comerços responsables a Terrassa) que "per a avançar vers els Territoris Socialment Responsables és fonamental que totes les organitzacions, incloses les més modestes, incorporin pràctiques responsables davant la societat. En el cas de la distribució, a més, és especialment significatiu perquè és on es produeix físicament el 'moment de la veritat' entre consumidor i venedor i on les pràctiques responsables al llarg de tota la cadena poden prendre valor, visualitzar-se, i entrar a formar part dels criteris d'un públic exigent i intel·ligent."


En aquest sentit cal felicitar la iniciativa que ha portat l'Ajuntament de Terrassa a reconéixer 21 comerços responsables, en aquest cas centrat en el barri de ca n'Anglada.

Vegem una foto de l'acte del dia 10 de maig de lliurament dels Distintius de responsabilitat social als establiments que compleixen amb els requisits establerts.


Responsabilitat Global, com a observadors del Jurat per a la concessió dels distintius vol fer evident el pas que suposa aquest fet i l'expectativa que altres municipis puguin fer passos similars, alhora que puguem avançar en un model compartit vàlid per al conjunt del territori.

0 comentaris: