29.5.07

La Responsabilitat Social de la classe política


Arran de la baixa participació en les eleccions municipals que van tenir lloc ahir, i que suposa un aprofundiment en la crisi de participació que s'està constatant en els darrers anys, algunes veus expertes han manifestat la seva preocupació i la classe política ha mostrat la voluntat d'esforçar-se per a recuperar la confiança.

Lamentablement, es fa difícil de creure que només amb paraules sigui possible recuperar-nos d'aquesta crisi que no és tant de participació com de confiança, i que no demana gestos de preocupació o missatges benintencionats de 'missatge captat'.

Davant d'una circumstància problemàtica com aquesta i amb la càrrega de profunditat que porta implícita, cal fer un plantejament molt més profund i intens tant en el 'què' com en el 'com'. Sens dubte, caldria començar a afrontar la modificació de la llei electoral per a afavorir la major proximitat entre ciutadania i classe política, amb mesures com les llistes obertes i potser l'elecció directe de l'alcalde. Però tot el que sigui mesures precuinades per experts i decidides en despatxos no tindran l'efecte desitjat si no provenen d'un diàleg sincer, obert, i profund entre les parts.

Diàleg sincer perquè ha d'haver-hi voluntat de canvi i de millora. Obert perquè qualsevol proposta ha de ser plantejable i ha de poder abordar-se si cal. I profund perquè no pot ventilar-se en un parell de trobades sinó que cal generar la confiança prèvia i els espais d'anàlisi i creativitat per a fer-ho viable i positiu.

Per això, creiem que la Responsabilitat Social és un enfocament que novament es pot mostrar útil si els partits polítics, les administracions públiques, la classe política, són capaços de formular una voluntat i unes maneres que afavoreixin el diàleg entre les parts.

En un Territori Socialment Responsable, les parts dialoguen i els grans reptes s'afronten col·lectivament amb la implicació de les diferents parts, fomentant la innovació social i la recerca de valor per a totes elles.