15.5.07

El programa INCORPORA de la Caixa es presenta territorialment als empresaris de Pimes


Us volem donar a conèixer el projecte INCORPORA, promogut per l’Obra Social de La Caixa.

Aquest projecte neix amb la voluntat d’incorporar al món laboral persones amb dificultats especials. Aquest objectiu s’entén com un procés personalitzat que requereix actuacions prèvies, simultànies i posteriors a la contractació per tal de garantir l’èxit tant per a la persona com per a l’empresa. El programa:

- Potencia de manera directa la capacitat d’inserció de les organitzacions socials adherides al programa.
- Contribueix a la sensibiltzació de la societat i les empreses, en tant que integradores de la primera.
- Cerca oportunitats d’inserció de persones en risc d’exclusió social.

Un dels eixos principals del projecte contempla la creació de la figura de l’insertor laboral, un professional que exerceix d'enllaç entre les empreses amb voluntat d'incorporar persones amb dificultats especials, les associacions que treballen amb aquests col·lectius i les pròpies persones beneficiàries del programa.

Els beneficiaris del programa són: persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, sensorials, malalts mentals, joves amb dificultats per accedir a la primera feina, persones majors de 45 anys sense experiència laboral, immigrants, aturats de llarga durada, dones afectades per situacions de violència domèstica, etc.
En aquests moments, s'estan fent presentacions del programa als empresaris de petites i mitjanes empreses de diferents territoris tant de Catalunya com de diferents comunitats autònomes. En aquests actes es presenta el programa alhora que es fa una ponència sobre el sentit de la Responsabilitat Social per a les Pimes.
El fet que sigui una entitat financera qui convenci els empresaris a incorporar persones de col·lectius amb dificultats d'inserció, que es faci amb la col·laboració d'entitats del tercer sector, i que s'emmarqui en un plantejament d'RSE adequat a les Pimes, fa que aquesta sigui una iniciativa ben fonamentada i que desitgem que assoleixi uns grans èxits.
(Foto: Josep Maria Canyelles en la presentació feta recentment a Lleida. Vegeu una altra foto)

0 comentaris: