29.5.07

31 de maig. Dia mundial sense tabacEl dia 31 de maig se celebra el Dia mundial sense tabac, una data per a recordar que el tabac és la segona causa de mort al món. Està comprovat que la meitat de les persones que fumen actualment de forma regular – uns 650 milions de persones – eventualment moriran de forma prematura a causa del tabac. Tan alarmant és el fet que milers de persones que mai han fumat moren cada any de malalties causades per l'exposició al fum de tabac aliè.Les empreses han passat a ser sensibles a aquesta matèria, tant per les conseqüències que té en la salut com per les molèsties que causa a les persones no fumadores, i els riscs que pot comportar en algunes feines. Però sobretot ha estat la regulació cada cop més exigent la que ha fet que les organitzacions haguessin de trobar maneres no tan sols coercitives sinó que poguessin fer possible el compliment de la llei donant les facilitats o sortides per a gestionar el canvi.

Amb motiu d'aquesta data us aportem un enllaç al llibre verd europeu:

Libro Verde. Hacia una Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE. Comissió de les Comunitats Europees, 2007. L'objectiu del Llibre Verd és llançar un ampli procés de consultes i un debat públic obert entre les institucions de la Unió Europea, els Estats membres i la societat civil sobre la millor manera d'afrontar el tabaquisme passiu a la Unió Europea.