16.5.16

TVE manipula la salutació de Bruce Springsteen al Camp Nou


  • [ca] Una presentadora dels informatius s’inventa que va saludar Espanya i Catalunya a l'hora d'arrencar el concert de Barcelona 
  • [es] Una presentadora de los informativos se inventa que saludó España y Cataluña a la hora de arrancar el concierto de Barcelona


[ca] Bruce Springsteen diu "Hola, Barcelona! Hola, Catalunya!"
Però la periodista de Televisió Espanyola diu: "Ya lo han oído: Hola, España! Hola, Cataluña!"
Fan riure! Que vagin a Gaes... GA - ES! Tot i que em sembla que no és qüestió de sordesa sinó d'una altra afectació.

[es] Bruce Springsteen dice "Hola, Barcelona! Hola, Cataluña!"
Pero la periodista de Televisión Española dice: "Ya lo han oído: Hola, España! Hola, Cataluña!"
¡Hacen reír! ¡Que vayan a Gaes... GA - SE! Aunque me parece que no es cuestión de sordera sino de otra afectación.


Font: vilaweb

0 comentaris: