8.5.16

Canyelles participa demà a la Trobada de les Càtedres Santander de Resp. Social amb una conferència sobre RSE i RSU

 • Josep Maria Canyelles participarà aquest dilluns 9 de maig a Girona a la Trobada de la Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat Social.
 • Pronunciarà una conferència sobre l'RSE i l'RS
El 9 i 10 de maig tindrà lloc la VII Trobada de la Xarxa de Càtedres Santander de Responsabilitat Social a Girona. La trobada estarà coordinada per la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona i patrocinada pel Banc Santander i Càritas Diocesana de Girona. La trobada constituxeix un fòrum de debat i posada en comú de les línies de treball a realitzar en coordinació per les Càtedres i les entitats integrants de la Xarxa.

OBJECTIUS DE LA TROBADA
 • Incorporar a la Xarxa dues noves entitats. La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Católica de Murcia i l'Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE).
 • Fer un anàlisi de la situació actual de la Xarxa.
 • Avaluació dels treballs presentats al II Premi Santender d'Investigació sobre RSC i el II Premi Santander al Millor Assaig Curt sobre RSC, convocats per la Xarxa.
 • Organització i desenvolupament del proper Curs d'Estiu.
Durant la Trobada s'incorporaran membres del Consell Assessor de la Càtedra de RSU de la UdG i es comptarà amb la participació del Sr. Josep Maria Canyelles, el qual impartirà una conferència.  

PROGRAMA

9 de maig

- 10h: 
 • Benvinguda per part de la directora de la Càtedra de RSU de la UdG.
 • Inici de la reunió de la Xarxa de Càtedres per tractar diversos temes:
  • Presentació de les noves Universitats que s'incorporen a la Xarxa, així com d'experts convidats pel Banc Santander i l'adhesió de DIRSE a la Xarxa (Fernando Ordóñez).
  • Curs d'Estiu (Informació per part de Fernando Ordóñes i Elena Ramallo).
  • Estat de les presentacions als Premis Santander sobre RS (Informació per part de Pedro Jiménez i Fernando Ordóñez).
- 11:30h: 
 • Benvinguda per part de:
  • Sr. José M. García de los Ríos González. Director de Zona Santander Universidades.
  • Il·lma. Presidenta del Consell Social de la UdG, Sra. Rosa Núria Aleixandre.
  • Excm. i Magnífic Rector de la Universitat de Girona, Sr. Sergi Bonet.
- 12h: 
- 13:30h: Dinar
- 16h: Recepció a l'Ajuntament de Girona per part de l'Alcaldesa de la ciutat, Il·lma. Sra. Marta Madrenas.

10 de maig

- 10h: Revisió dels Premis Santander i decisió del Jurat sobre l'adjudicació.
- 12:30h:
 • Convocatòria del pròxim Comitè Editorial de la Xarxa de Càtedres i acord sobre els temes a tractar en el mateix (Fernando Ordóñez).
 • Revisió dels temes pendents a tractar sobre el Curs d'Estiu.
 • Clausura de la VII Trobada.
Font: UdG

0 comentaris: