29.5.16

Tres pimes mostraran les bones pràctiques d’RSE al BizBarcelona aquest dimecres

  • Respon.cat convida tres pimes membres al BizBarcelona per mostrar les bones pràctiques d’RSE en tres àmbits clau de l'RSE
  • Apunts, Amat Immobiliaris i Aranow intervindran en la sessió de Respon.cat al BizBarcelona mostrant la seva estratègia en matèria d’RSE.
  • Josep Maria Canyelles presentarà el sentit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i els Focus de l'RSE a Catalunya

Focalitzant matèries clau per a la gestió de l’RSE de les Pimes

El dia 1 de juny a les 18.00 h. a la sala 2 de l’espai bizpimes del BizBarcelona es presentaran les bones pràctiques de tres pimes membres de Respon.cat en el desenvolupament de tres àrees clau en la gestió de l’RSE:

Beatriz Castillo, ‎responsable del departament de Comunicació i RSE d’Apunts, una empresa d’economia social que adopta criteris ètics en tota l’actuació empresarial i es basa en el compromís econòmic, social i ambiental, que explicarà com es treballa la Cohesió social i com aconsegueixen generar impacte amb aquesta estratègia de gestió.


 

Joana Amat, codirectora general d’Amat Immobiliaris, una empresa familiar que aposta per la formació del personal i fomenta l’entusiame i la implicació de l’equip de treball. Basaran la seva intervenció en el Desenvolupament del capital humà.


Jordi Cuixart, director general d’Aranow Packaging Machinery, una pime amb un lideratge marcat per un profun sentit ètic i per la importància de les relacions entre l’empresa i la societat. La seva intervenció tractarà l’Ètica de les organitzacions.

Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, farà la presentació de l’esdeveniment, amb una intervenció sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el projecte Focus de l’RSE a Catalunya.

Des de Respon.cat es disposa d’un nombre limitat d’invitacions per a les empreses interessades en assistir a la sessió. Es poden sol·licitar a través del correuprojectes@respon.cat


Com a suport a la preparació de les presentacions, Respon.cat va organitzar una sessió prèvia, un taller per a millorar les habilitats de portaveus, destinada a les persones que han de fer les presentacions, on l’expert en comunicació Joan Francesc Cànovas, periodista i consultor especialitzat en comunicació de crisi i en formació de portaveus i professor de la facultat de comunicació de l’UPF, conduirà un taller per a millorar les habilitats de portaveus en intervencions professionals i personals.

Respon.cat va estar present en el bizbarcelona 2015 sota el lema “Líders empresarials de pimes amb models de negoci socialment responsables” on van intervenir quatre pimes membres de l’asssociació: Cafès Novell, Tarannà Viatges amb Sentit, Fundació Claror i Mina Pública Aigües de Terrassa com a mostra de la diversitat de l’RSE. Les intervencions també es van enregistrar per a divulgar-se i serveixen com a contingut d’interès en RSE i com a material acadèmic de la UOC, que promou el Màster oficial d’RSC.

Entrades relacionades:

0 comentaris: