12.5.16

Carta als directors executius de totes les Borses del món

Crida a l'acció - Firmes d'adhesió per a la carta adjunta

La Junta de GLOBE International es va reunir a Washington el mes passat i va discutir sobre com podem ajudar per donar seguiment a l'Acord de París sobre el canvi climàtic. Una de les accions que van ser acordades va ser la de convidar a tots els membres de GLOBE a signar i difondre la carta adjunta en suport als esforços del Grup de Treball sobre Estabilitat Financera del G-20 en matèria de Riscos Financers derivats del Canvi Climàtic, i la necessitat que les empreses reportin aquests riscos financers.

El canvi climàtic comporta riscos per a les empreses de diferents maneres. D'una banda hi ha els riscos directes dels actius relatius a la creixent freqüència i severitat de fenòmens meteorològics extrems, com ara l'erosió costanera, els tsunamis, les tempestes tropicals i les inundacions. Però també existeixen els riscos, igual de rellevants, derivats de els canvis en la demanda o en la cadena de subministrament en un món embarcat en una trajectòria de desenvolupament de baix carboni, a mesura que les empreses que han fet fortes inversions en combustibles fòssils o en infraestructures velles hagin de fer front a l'obsolescència de les seves actius. Moltes empreses descobriran que el seu valor en borsa està inflat, i això representa una seriosa amenaça per a l'estabilitat dels fons de pensions i els mercats financers. Per aquesta raó el reporti d'aquests riscos per part de les empreses és molt important.  

El nostre objectiu és recollir entre 500 i 1.000 firmes de legisladors de tot el món abans de publicar la carta, que serà enviada al director executiu de totes les borses i els mercats de valors del món, animant-los a impulsar la transparència i la divulgació d'aquestes dades. La publicació de la carta serà coordinada per al mateix dia en tots els països i els noms dels signants de cada país aniran al capdavant de la carta en els seus respectius països, amb dades de contacte dels seus mitjans de comunicació nacionals.

Li preguem que firmi la carta i que convidi a signar a tants dels seus col·legues com sigui possible. Donarem la benvinguda a les firmes de legisladors de qualsevol partit polític, i siguin o no membres de GLOBE. La carta està oberta perquè qualsevol legislador pugui signar-la, i convidem a cada capítol de GLOBE a obtenir la signatura d'almenys 20 legisladors en els seus respectius parlaments o congressos.

Perquè el seu nom vagi inclòs al capdavant dels legisladors signants al seu país, li preguem que respongui amb la seva confirmació a:
BarryGardiner.Global@parliament.uk
El termini límit per respondre és el divendres 20 de maig.

Atentament,
Barry Gardiner MP

Als directors executius de totes les borses del món

Nosaltres, els legisladors sotasignats, reconeixem que:

La creixent intensitat i freqüència de fenòmens meteorològics extrems en tots els nostres països per tot el món està ocasionant la destrucció cada vegada més tangible d'actius físics i naturals. Els impactes materials d'aquests riscos estan exercint un creixent efecte negatiu sobre les nostres economies, sistemes financers i operacions empresarials.

En el marc del compliment dels compromisos assumits col·lectivament pels nostres governs a París en la COP21 de la CMNUCC, és possible que molts actius relacionats amb un model econòmic d'alta intensitat de carboni estiguin a hores d'ara mal taxats, i representin un risc financer com «actius obsolets».

La salut a llarg termini dels nostres sistemes financers depèn que reconeguem d'una manera clara i immediata aquests riscos. A l'hora de prendre decisions racionals sobre assignació d'actius, els inversors necessiten un divulgació completa i transparent d'aquests riscos per part de les empreses i els mercats.

Això requerirà amidaments i valoracions consistents, comparables i fiables.

Amb aquesta finalitat, donem la benvinguda a la feina i el lideratge demostrat pel Cos Especial de la Junta d'Estabilitat Financera del G-20 sobre la divulgació de dades financeres relatives al canvi climàtic, i de la Comissió de Valors i canvi dels Estats Units d'Amèrica (SEC per les seves sigles en anglès) donant impuls a l'adopció de directrius d'informe clars i sòlids.

Així mateix, reconeixem la importància crítica d'harmonitzar i estandarditzar les directrius d'informe d'aquests riscos a les borses de tot el món.

Per tant, li demanem que:

1. Promogui l'adopció de directrius d'informe i publicació de riscos relatius al canvi climàtic per part de totes les empreses cotitzades sota la seva jurisdicció.
2. Es comprometi a implementar les millors pràctiques internacionals de requeriments d'informe sobre sostenibilitat i riscos relatius al canvi climàtic.
3. S'asseguri que els avenços de les empreses cotitzades a la seva Borsa duent a terme els seus informes siguin objecte de seguiment de manera transparent, i que aquests siguin fàcilment accessibles per a tots els accionistes.

I li demanem que respongui a aquesta carta detallant com s'enfoquen aquests importants assumptes a la seva Borsa.

Atentament,

0 comentaris: