23.12.15

Es publiquen els grans deutors d'Hisenda però en format tancat. I l'Open Data?

Avui l’Agència Tributària ha publicat el llistat amb vora 5.000 deutors amb la Hisenda pública. En total, són 4.855 deutors. Hi he entrat per curiositat professional, ja que forma part de matèries de transparència que considero que és positiu que l'Administració faci públic.

M'he descarregat el PDF pensant que seria interessant comprovar si els futurs clients hi consten per tal de poder descartar alguna empresa indesitjable per risc d'impagament. Però de seguida he comprès que aquest llistat l'han degut fer públic solament per morbo, ja que no té utilitat pràctica: és un PDF protegit, de manera que ni es pot tractar com dades ni s'hi pot fer una cerca.

Tot allò que algunes Administracions ens diuen del Govern Obert, de l'Open Data i de la Transparència, no té una aplicació pràctica més enllà d'encarregar uns portals de la transparència on agrupar certes dades. Però en el dia a dia, ja veiem que aquests criteris de publicar documents amb dades obertes, que es puguin reaprofitar, que siguin útils per a la ciutadania, no formen part dels criteris de funcionament. Ho lamento. Quin problema hi hauria per publicar un format reaprofitable o cercable? Encara tenen l'ADN de l'Administració tancada, de qui té la informació té el poder, i de millor posar les coses difícils per evitar que la gent, malvada per naturalesa, pugui fer un ús impropi de les dades.

Publicació del llista de deutors a la Hisenda Pública (art. 95 bis LGT)

En compliment del que estableix l'art. 95 bis de la Llei General Tributària i l'Ordre HAP/2216/2015, es publica la llista comprensiva dels deutors a la Hisenda Pública per deutes i sancions pendents de pagament, que superen l'import d'1.000.000 € i no es troben suspeses ni ajornades, obrants en el Sistema d'Informació de l'AEAT a data de referència 31 de juliol de 2015.