22.12.15

Canyelles, membre del Consell assessor de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya


Des del desembre de 2015 formo part del Consell assessor de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a un període de tres anys.

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives.Va néixer l’any 2003, sota la forma jurídica d'associació, per iniciativa de les entitats sòcies, que són les principals organitzacions i federacions d'entitats del sector.


El Consell assessor té per funció ajudar la Taula a reflexionar sobre les qüestions de fons del sector social, les polítiques socials i el paper de les entitats catalanes a la societat.

El consell està integrat per vint persones procedents de disciplines i àmbits professionals diversos i es va renovant per períodes triennals en el marc d'un procés de renovació. Es reuneix dos cops l'any i també hi participen membres de la junta directiva i expresidències.

Notícia relacionada: Anteriorment, al juny de 2014, Canyelles ha estat designat membre del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona en qualitat d'expert. Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social, i amb un trajectòria en matèries socials, ha estat proposat per a formar part del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona en qualitat d'expert. A nivell català, Canyelles havia format part del Consell de Benestar Social de Catalunya, en qualitat de gerent de l'Institut Català del Voluntariat.

Notícies sobre la Taula en aquest blog:

0 comentaris: