19.9.15

La manca de pluralitat dels mitjans de comunicació espanyols davant les eleccions: un cop a la democràcia

  • La manca de pluralitat és l'acusació habitual de certs sectors contra la cobertura que fan els mitjans catalans del procés sobiranista. Però, més enllà de l’acusació, què hi ha de cert? 
  • Les televisions públiques espanyoles estan sotmeses a normatives molt clares. Les compleixen? 
  • Un mitjà privat com la Sexta té dret a crear i promoure un nou partit per a irrompre en l'escena política espanyola. ¿Però té dret a mantenir una actitud tan partidista en període electoral?
Per als mitjans de comunicació, la responsabilitat social és un concepte molt, molt llunyà. En molts sentits. Ara ho podem contrastar a partir d'una matèria concreta i molt rellevant perquè afecta al cor de la democràcia: el dret a una informació veraç i plural davant una convocatòria electoral.

Fa uns dies ja vaig fer una reflexió sobre unes males pràctiques dels mitjans espanyols que no es limiten a aquest context electoral: Els mitjans espanyols són els menys fiables, i alguns han esdevingut un pamflet.

L'Observatori de pluralisme informatiu ha fet un seguiment respecte a la campanya de les eleccions catalanes del 27-S. Analitzar la pluralitat és complex, però en el cas que ens ocupa hi ha una manera senzilla de prendre’n la temperatura: comptabilitzar els independentistes i no independentistes als quals es dóna veu als mitjans de comunicació.

Han mesurat les ràdios i les televisions catalanes i espanyoles: la mitjana de les catalana té un equilibri elevat (i favorable a l'unionisme!). Per contra, a les espanyoles la pluralitat ha estat amputada. La diferència és dramàtica:


Els mitjans de comunicació estatals no compleixen la llei:
  • L'article 1.1 de la Constitució Espanyola recull el pluralisme polític com un dels valors superiors de l’ordenament jurídic espanyol. El respecte a aquest valor és exigible també als mitjans de comunicació social.
  • L’article 20 de la Constitució Espanyola, apartat 3, garanteix el pluralisme a l’interior dels mitjans de comunicació pública: “La llei regularà l’organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat o qualsevol ens públic i garantirà l’accés a aquests mitjans dels grups social i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya.” 
  • Les televisions privades emeten sota llicència pública que atorga l’administració, i per tant estan sotmeses als mateixos criteris de pluralitat política i proporcionalitat. 
  • En període electoral els principis de proporcionalitat i pluralitat política estan encara més protegits. La llei Orgànica 2/2011 ha reformat la Llei Orgànica del Regim Electoral General (LOREG) per assimilar els mitjans públics i privats en el control de la informació electoral i en l’organització de debats electorals. El desenvolupament d’aquesta norma -instrucció de la JEC de 24 de març de 2011- consagra com a principis informatius del procés electoral: la igualtat, el pluralisme, la neutralitat i la proporcionalitat segons els resultat electorals obtinguts.
  • L’article 66 de la LOREG estableix específicament per les TV i ràdios de titularitat privades els principis de pluralisme, igualtat i el principi de proporcionalitat i neutralitat informativa en debats i entrevistes.
Font: www.observatori27s.ca
PDF resulats anàlisi 

Altres: