15.9.15

He firmat la demanda d'un Pacte Social contra la corrupció

He firmat a Change aquesta proposta demanem als candidats a les eleccions del 27-S al Parlament de Catalunya que s'adhereixin al Pacte Social contra la corrupció i es comprometin amb els seus continguts.
Perquè es la segona causa de preocupació de la ciutadania, després de l'ocupació, segons el CIS.
Perquè la corrupció és una malaltia social que afecta els fonaments de la democràcia i de l’equitat: desvia l’expressió de les preferències ciutadanes, afavoreix uns partits en finançar-los il·legalment i desvia el diner del poble a favor de les minories que practiquen la corrupció, que l’usen per enriquir-se més o per perpetuar-se més en el poder i continuar el cercle viciós: més diners, més poder, més diners...

Perquè evitar la corrupció és un deure i un dret de la ciutadania 

El contingut del pacte s'ha elaborat amb un procés de participació de molts ciutadans que ha presentat propostes a la web "El país que volem", les ha deliberat i ha participat en unes jornades de síntesi.

Els 10 punts que presentem en són el resultat [veure decàleg]