22.9.15

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
S'ha publicat el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa del Consell de Relacions Laborals.

Aquest Protocol ha estat elaborat de forma participativa, comptant amb l’experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat.

El Protocol ha de ser una eina útil a les empreses i altres organitzacions per facilitar l’eradicació de l’assetjament i contribuir a millorar la salut i la qualitat en el treball de totes les persones treballadores. Però també, ha de servir per fer un pas més en l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i igualitària i gaudir d’uns ambients de feina exempts de violència de gènere.


Protocol per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa