31.10.14

Una noia caminant per Nova York / Una chica caminando por NY

[ca] Molt interessant l'experiència de filmar una noia caminant durant 10 hores per carrers de Nova York. L'expressió 'piropo' remet a una dita simpàtica i gentil, però forma part d'una cultura profundament masclista. D'altra banda, és fàcil saltar la barrera del piropo a l'ofensa. Quan se succeeixen els incidents al llarg d'un recorregut, quan s'allarga tot el dia, quan forma part d'una manera de viure a la ciutat, es crea un context marcat per una sensació d'assetjament. Si pensem que aquesta cultura és més pròpia de països poc desenvolupats, podem veure en aquest vídeo com això passa de manera intensa als Estats Units d'Amèrica. Aquest vídeo s'ha convertit en un fenomen viral, amb milions de visites; esperem que tinguin un cert efecte en l'avergonyiment al voltant d'aquestes conductes masclistes. 

[es] Muy interesante la experiencia de filmar una chica caminando durante 10 horas por las calles de Nueva York. La expresión 'piropo' remite a un dicho simpático y gentil, pero forma parte de una cultura profundamente machista. Por otra parte, es fácil saltar la barrera del piropo a la ofensa. Cuando se suceden los incidentes a lo largo de un recorrido, cuando se alarga todo el día, cuando forma parte de una manera de vivir en la ciudad, se crea un contexto marcado por una sensación de acoso. Si pensamos que esta cultura es más propia de países poco desarrollados, podemos ver en este vídeo como esto ocurre de manera intensa en los Estados Unidos de América. Este vídeo se ha convertido en un fenómeno viral, con millones de visitas; esperemos que tengan un cierto efecto en la vergüenza alrededor de estas conductas machistas.

10 Hours of Walking in NYC as a Woman