28.10.14

Monogràfic RSE al Periódico

El Periódico publica avui un reportatge monogràfic sobre l'estat de situació de la Responsabilitat Social de les Empreses:

Empreses socialment responsables

La responsabilitat social corporativa (RSC) o empresarial (RSE) ja acumula, com a concepte, uns quants lustres. ¿Quin ús fan les empreses espanyoles d’aquesta estratègia? ¿És moment d’adequar-la als nous temps? ¿Quins han de ser els seus objectius? Onze experts donen resposta a aquestes i a altres preguntes.

Accés al monogràfic en PDF