14.7.13

Transformador portàtil a Braille

[ca] Imagina un món on una persona amb vista deteriorada pot llegir gairebé qualsevol publicació sense que sigui especialment imprès en Braille. No només estalviarà el cost d'una impressió especialitzada, sinó que també molt més material esdevindrà de lectura accessible als cecs. El lector per a persones cegues és un dispositiu que sembla un telèfon intel·ligent, però funciona com un convertidor de text a Braille. Simplement desplaceu-lo damunt la publicació en paper i la superfície es transforma en Braille que es pot llegir fàcilment. Simple, eficaç i portàtil!
Dissenyadors: Jia Mengyin & Bao Haimo

[es] Imagina un mundo donde una persona con vista deteriorada puede leer casi cualquier publicación sin que sea especialmente impreso en Braille. No sólo ahorrará el coste de una impresión especializada, sino que también mucho más material será de lectura accesible a los ciegos. El lector para personas ciegas es un dispositivo que parece un teléfono inteligente, pero funciona como un convertidor de texto a Braille. Simplemente vaya lo sobre la publicación en papel y la superficie se transforma en Braille que se puede leer fácilmente. Simple, eficaz y portátil!
Diseñadores: Jia Mengyin &
Bao Haimo

[en] Imagine a world where the sight impaired can read almost any publication without it being specially printed in Braille. It will not only save the cost of a specialized printing but also make a lot more reading material accessible to the blind. The Blind Reader is a device that looks like a smartphone but functions like a text-to-Braille converter. Simply skim it over the paper publication and the surface transforms to Braille that can be easily read. Simple, effective and portable!
Designers: Jia Mengyin & Bao Haimo Font: http://www.yankodesign.com/2013/03/19/braille-book-everything/