29.7.13

L'Avantprojecte de Llei del Voluntariat entra en fase d'informació pública

La Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté.
El Departament de Benestar Social i Família va publicar el passat 16 de juliol l'edicte pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de Llei del Voluntariat. 

Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d'elaboració de l'Avantprojecte de llei esmentat, a partir del 17 de juliol i fins el proper 2 d'agost, qui ho desitgi pot examinar el document i formular-hi les al·legacions i les observacions que consideri oportunes. 

Prèviament, el Consell d'Associacionisme i Voluntariat, del qual hi forma part la FCVS i exerceix la vicepresidència primera, hi va dónar llum verda. 

El Parlament de Catalunya busca aprovar aquesta Llei per fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat com a agent de transformació social i alhora preservar el model català de voluntariat. D'altra banda, vol reconèixer institucionalment les accions solidàries que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya porten a terme.

Foto: La Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté
Font: www.voluntaris.cat