25.2.08

Notícies sobre l'Any Internacional de les Llengües

La pau desapareixerà en més de 3.000 idiomes... parla i evita-ho! L'Any Internacional dels Idiomes comença amb una dada per pensar: cada quinze dies deixa de parlar-se una llengua i en un futur pròxim desapareixeran la meitat dels 6.700 idiomes parlats. Es podria evitar amb voluntat política. www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=9124

Inauguración del Año Internacional de los Idiomas en la UNESCO. El Día Internacional de la Lengua Materna, que se viene celebrando todos los 21 de febrero desde el año 2000, marcará en 2008 el inicio del Año Internacional de los Idiomas. Este año conmemorativo ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha encomendado a la UNESCO la coordinación de las actividades correspondientes. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=41781&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Newsletter "RSE i llengües", Responsabilitat Global, 21 de febrer 2008 www.collaboratio.net/newsletter/?id=2008/02/21/01

La Unesco recolza projectes a favor del plurilingüisme en àmbits com l'educació, les ciències i la cultura.

La Fundació per la Pau t'ensenya com dir 'pau' en 70 idiomes.

Informació de l'Atles de les llengües en perill de la Unesco

La diversitat lingüística enriqueix, no embruta pas! (BlogResponsable. X.Agulló)
La diversidad lingüística enriquece, ¡no ensucia! (Ictnet. X.Agulló)

Altres notícies sobre diversitat lingüística publicades a Canal Solidari

Portal de la Unesco sobre l'Any Internacional http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS