13.2.08

La societat catalana fa més de 900 propostes per mitigar el canvi climàtic

El sector que n’ha rebut més, un 30%, és el del transport i la mobilitat, i se centren en el transport de passatgers. La gran majoria fa referència a la reducció de la mobilitat, la millora dels vehicles, l’optimització de les velocitats i la millora de la conducció

El proper 14 de febrer se celebra la Jornada Final de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic. Amb aquest acte es pretén donar a conèixer les mesures i accions recollides durant tot el procés de participació ciutadana, i presentar les línies del Pla d'acció per a la mitigació del canvi climàtic (2008-2012), que haurà d’aprovar posteriorment el Govern de la Generalitat. Aquest Pla d’acció serà clau per a l’establiment de les polítiques i accions que permetin el compliment del Protocol de Kyoto.

La Convenció és un esdeveniment de participació ciutadana, iniciat el passat mes de juliol, i que ha inclòs sessions de treball, jornades de reflexió i debat, i reunions. S’ha adreçat a representants dels agents locals i econòmics i dels ens locals, representants empresarials, de col·legis professionals i universitats, i també a la ciutadania. En definitiva, s’ha adreçat a tothom amb interès de col·laborar en el desenvolupament dels eixos que guiaran la política contra el canvi climàtic els propers anys. El passat mes d’octubre es va celebrar la Jornada Inaugural de la Convenció, on es van inscriure més de 600 persones.

Fins al 15 de gener, data en què va concloure el termini per aportar propostes dins el procés de participació, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha rebut 974 propostes per a l’elaboració del Pla. D’aquestes, 334 han sorgit de les sessions de treball que van tenir lloc entre els mesos de novembre i desembre de 2007, 354 han arribat via Internet, 166 es van originar en unes sessions de reflexió i debat organitzades en el marc de la Convenció i, finalment, 120 més es deriven de les suggerides per una mostra de ciutadans escollida aleatòriament.

Per sectors, la classificació de les propostes derivades de les sessions de treball i del formulari en línia és la següent:

- El sector agropecuari recull el 6% de les propostes. Les diferents estratègies de mitigació de gasos amb efecte d’hivernacle fan referència, bàsicament, a la millora de la gestió dels fems, a la millora de les pràctiques agronòmiques, a l’augment del reservori de carboni, a l’ús eficient del nitrogen, als cultius energètics, i a la millora de la gestió del bestiar.

- El sector dels boscos recull també el 6% de les propostes. La majoria se centren en la gestió forestal, la repoblació forestal, la reducció de la desforestació, la reducció de la degradació, la substitució de combustibles fòssils per biomassa i la generació de fusta per a la construcció, substituint d’altres materials amb un consum d’energia més intensiu.

- Quant als edificis, que representen el 13% de les propostes, aquestes es basen en l’eficiència energètica, la reducció de la demanda d’energia, i la potenciació de les energies renovables.

- El total de propostes del sector energètic és també del 13%. D’aquestes, la majoria se centren en l’eficiència energètica, les energies renovables i el canvi de combustibles.

- El sector industrial n’engloba el 4%, que versen sobre l’eficiència energètica, el canvi de combustibles i l’ús de matèries primeres eficients, reutilitzables i reciclables.

- Aconseguir mitigar els efectes del canvi climàtic a través de la millora de la gestió dels residus és l’objectiu del 10% de les iniciatives, que van des de la promoció de la minimització, la reutilització i el reciclatge dels residus, a la reducció i/o recuperació del metà dels abocadors, o la valorització energètica dels residus i el tractament biològic.

- Pel que fa al transport i la mobilitat, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha rebut el 30% de les propostes. La majoria d’aquestes es refereixen al transport de passatgers. Segons les estratègies, la gran majoria fa referència a la reducció de la mobilitat (bàsicament, per l’increment del transport públic i el foment de la bicicleta), seguida de la millora dels vehicles (tant per tecnologia com per combustibles alternatius), l’optimització de les velocitats i la millora de la conducció.

- l sector de la informació i la sensibilització ha rebut el 18% de les propostes, relacionades amb tots els altres sectors consultats.

Font

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS