24.2.08

El valor de ser responsable

El diari El País publica avui diumenge 24/02/08 un reportatge titulat "El valor de ser responsable" on es destaca que la societat reivindica que les empreses assumeixin la seva funció social i es mecionen algunes plataformes que promouen l'RSE, entre les quals Responsabilitatglobal.com.

La responsabilidad es un valor al alza. O al menos así lo espera la sociedad española, que reivindica las empresas que asuman su función social. Prueba de ello es el auge de iniciativas relacionadas con la responsabilidad social empresarial (RSE), como el sello Empresa Familiarmente Responsable (www.masfamilia.org); la Fundación Forética (www.foretica.es), la editorial Media Responsable (www.empresaresponsable.com) o la plataforma Responsabilidadglobal.com

Continuar llegint dins elpais.com

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: