17.9.21

Finalment el jutjat ha condemnat Securitas Direct! @SecuritasDirect @CABK_Respon @SDresponde

Fa sis anys vaig retratar Securitas Direct, una companyia absolutament irresponsable promoguda per CaixaBank. Aquí a sota poder veure els correus que vaig publicar.

M'alegra -i no em sorprèn gens- que ara hagi estat condemnada a indemnitzar un client per negar-se a complir la llei enviant-li el contracte en català. El client va enviar tres correus per demanar la documentació en català i l'empresa va respondre que només l'atendrien si els escrivia en castellà o en anglès. És el primer cop que un jutjat avala l'obligació de les empreses de facilitar la informació contractual en català, tal com estableix el Codi de consum de Catalunya.

Aporto els enllaços a les interaccions que vaig tenir en el seu moment. A la primera reflexió s'expliquen els fets; a la segona com se'm demana que m'hi posi en contacte; al cap d'un any reprenc el tema per manca de resposta i rebo una trucada d'un comercial; i a la quarta faig una anàlisi de situació a partir de la trucada de disculpes d'un responsable. A partir d'aquí, resto com a ciutadà a l'espera d'observar les millores que permetin com a mínim complir les obligacions legals. 

No té gaire sentit parlar de responsabilitat social amb una empresa que incompleix el marc legal. Però l'RSE suposa no solament complir les lleis sinó una capacitat de satisfer allò que la societat espera d'una empresa, cosa per la qual el diàleg, la sensibilitat, la capacitat de resposta, la voluntat de millora i la sostenibilitat són factors clau.

I aquesta reflexió afecta lògicament CaixaBank. Tal com els vaig indicar, com es pot parlar de Responsabilitat Social quan es promou una empresa com aquesta? (entre altres consideracions, però ara en tot cas toca aquesta).


18.9.14 [ca] [REFLEXIÓ] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa
18.9.14 [es] [REFLEXIÓN] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa

19.9.14 [ca] Promoció de Securitas Direct des de la Caixa (i II)
19.9.14 [es] Promoción de Securitas Direct desde La Caixa (y II)

28.8.15 [ca] Segons la incomplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial" 
28.8.15 [es] Según la incumplidora Securitas Direct, "en España sólo hay una lengua oficial"

30.8.15 [ca] [ANÀLISI] Bones notícies de Securitas Direct. Restem a l'espera
30.8.15 [es] [ANÁLISIS] Buenas noticias de Securitas Direct. Quedamos a la espera 
 
24.9.15 [ca][es] Securitas Direct: mala pràctica, conversar, esperar.