28.12.16

Recull d’activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona - 2017

Responsabilitat Global ofereix una activitat dins el recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial de la Diputació de Barcelona.

Aquest Recull [en format pdf] presenta 165 activitats, que estan organitzades en quatre blocs: Sessions d’acompanyament per a persones emprenedores, Tallers de consolidació d’empreses, Sessions informatives sobre temes d’actualitat i un quart de
Dinàmiques de networking, adreçades a empreses, principalment micro i pimes, i persones emprenedores, amb una metodologia i característiques determinades, que es posen a disposició dels ens locals per tal que incorporin, les que considerin oportunes, a la seva oferta de serveis. Els destinataris finals del Recull són les empreses del territori, principalment micro i pimes, i persones emprenedores que s'adrecen als serveis locals de suport empresarial, a través dels quals es realitzen les activitats d'acompanyament, formatives i informatives corresponents.

Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global) hi ofereix novament la sessió informativa d'RSE, que ha tingut una gran valoració sempre que s'ha portat a terme:
  • Sessió informativa: La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat (pg. 165)
La responsabilitat social de les empreses: millorar la gestió i la competitivitat
Responsabilitat social a l'empresa
Codi: S/SR5

OBJECTIUS
Fomentar que les pimes prenguin l’RSE com un estil de gestió propi vinculat als valors de l’empresa i integrat a la seva estratègia.

CONTINGUTS
- Comprendre què pot aportar l’RS a les pimes.
- Conèixer els fonaments sobre com es gestiona l’RS a les pimes.
- Entendre casos concrets d’RS a les pimes.
  • PERFIL PARTICIPANTS: Personal directiu de les empreses i a persones emprenedores.
  • DURADA TOTAL (HORES): 3
  • EXPERT: Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)
 
Últimes sessions fetes: