29.6.12

La directora de l’OSACP participa a la jornada de contractació pública responsable organitzada a Barcelona

La directora de l’OSACP participa a la jornada de contractació pública responsable organitzada a Barcelona

La directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP), senyora Teresa M. Pitarch, va participar en la Jornada de Contractació Pública Responsable, organitzada pel Consell de Cambres de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, que es va celebrar el passat 28 de juny a Casa Àsia, a la ciutat de Barcelona.

L’acte va ser presentat pel senyor Jordi Baiget, director general de Coordinació Interdepartamental del Departament de la Presidència. A continuació, es van mostrar vàries experiències europees en l’àmbit de la Contractació Pública Responsable, entre elles el projecte COGITA, que reuneix tretze territoris europeus, entre ells Catalunya, per promoure la responsabilitat social i ambiental dins les PIME, per part del senyor Narcís Bosch, director gerent del Consell de Cambres de Catalunya, i de representants de diferents regions europees. A continuació, la senyora Pitarch va presentar l’OSACP com a nou òrgan dins l’estructura de la Generalitat que vetlla per la transparència en la contractació pública i també com a instrument per al foment de la responsabilitat social empresarial (RSE); en aquest sentit, L’OSACP impulsa acords marc en àmbits on es pugui potenciar la RSE i valoraria molt positivament la creació i l’establiment d’un Codi de bones pràctiques a l’Administració en relació a la RSE. Finalment, es van explicar diferents experiències catalanes en l’àmbit de la Contractació Pública Responsable, a càrrec de representants d’ajuntaments i de la Generalitat.

A la jornada hi van assistir més de 150 persones, en representació de diferents departaments de la Generalitat, del Parlament, de diputacions i ajuntaments, universitats, empreses i fundacions i associacions que treballen per la integració social. Aquesta nombrosa assistència és prova de l’interès creixent a tots nivells sobre la necessitat de crear un marc socialment responsable en l’àmbit de la contractació pública.

Font: http://presidencia.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/not_osacp_casa_asia

Nota: Responsabilitat Global porta la direcció tècnica del programa COGITA a Catalunya

0 comentaris: