13.6.07

3a edició del curs online per a PIMESS'ha convocat la tercera edició del curs virtual de "Responsabilitat Social de les Empreses. Una aposta per la creació de valor per a PIMES".

La Universitat Oberta de Catalunya, per mitjà del programa de Cursos d’Estiu, ofereix un curs virtual, amb l’autoria i docència de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, pensat per a facilitar que la direcció de les PIMES pugui accedir a un marc formatiu, de reflexió i d’accés a informació assequible als seus interessos i inquietuds. El curs disposa de materials propis i d’una metodologia participativa i interactiva.

Accés al newsletter de presentació
Accés a més informació del curs


Dins del curs es faran dos fòrums de debat amb dues persones significatives en la Responsabilitat Social a casa nostra: l’un des de la perspectiva de les polítiques públiques i l’altre des de la pràctica empresarial:
  • Grup Qualitat es planteja ser el grup immobiliari de referència a Catalunya per resultats i RSE, treballant per la millora de la qualitat de vida dels seus clients. La filosofia inherent al propi model cooperatiu i a les persones que integren l’empresa els va portar d’una manera molt integrada i progressiva cap a la sensibilitat amb els diferents aspectes de l’RSE, i en especial cap als aspectes ambientals.
    Fòrum de Debat amb Eduard Brull, director general del Grup Qualitat

  • Fa uns mesos va tenir lloc la presentació del material resultant del treball de la Subcomissió del Congrés dels Diputats, que marcarà la línia de quin ha de ser el paper que l’Administració Pública ha de tenir en el desenvolupament de l’RSE. Amb aquest motiu al llarg del curs es farà un fòrum de debat virtual amb el diputat que va promoure la creació d’aquesta Subcomissió.

    Fòrum de Debat amb Carles Campuzano, diputat al Congrés i promotor de la Subcomissió d’RSE