27.11.20

Enfocament integral de la Comissió Europea per a la sostenibilitat i els ODS

La setmana passada es va publicar un document sobre l’enfocament integral de la Comissió Europea per a la sostenibilitat i els ODS. El document explica com la Comissió Europea està tirant endavant el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030 i els ODS a través de les seves polítiques d'acció interna i externa, alhora que fa un seguiment del progrés assolit. Destaquem el següent:

1. La presidenta de la Comissió, Von der Leyen, assumirà la responsabilitat de coordinar els esforços relacionats amb els ODS mitjançant un enfocament de "tot el govern", requerint una acció coherent a tota la Comissió. Els detalls sobre com hauria de funcionar encara no s'han clarificat ara per ara en aquesta etapa.

2. El document identifica la coherència de les polítiques com a essencial per integrar el desenvolupament sostenible en totes les etapes de la formulació de polítiques nacionals i internacionals. Això és especialment interessant a la llum de la propera reforma de les normes de "Millor regulació".

El programa polític de la presidenta Von der Leyen integra els ODS en les propostes, polítiques i estratègies de la Comissió tal com es mostra a la figura següent: