14.7.15

El Parlament aprova la Llei d'igualtat entre dones i homes

El Parlament aprova la Llei d'igualtat entre dones i homesEl 8 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat en la majoria d'articles, la Llei d'igualtat de dones i homes, que té per objectiu que el dret fonamental de la igualtat entre dones i homes s'exerceixi de manera efectiva en els àmbits polític, econòmic, social i cultural, amb una regulació pròpia i singular, d'acord amb el marc competencial.

El text estableix diverses polítiques públiques per promoure la igualtat i l'apoderament; reconeix el paper de les associacions de defensa dels drets de les dones; preveu que tant en la contractació com en l'atorgament d'ajuts es prioritzin les empreses i entitats que tinguin plans d'igualtat; determina que hi ha d'haver paritat als òrgans col·legiats, tribunals o òrgans tècnics de selecció de les administracions, i aposta per una educació no sexista, per la prohibició de determinades joguines i anuncis publicitaris i per l'impuls de la conciliació i el repartiment de tasques.

Així mateix, crea un distintiu d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat i un observatori de la igualtat de gènere adscrit a l'Institut Català de les Dones, i proposa un conveni de col·laboració entre l'autoritat judicial, el ministeri fiscal i el Síndic de Greuges per actuar en casos de discriminació, explotació o violència contra les dones.

Nota de premsa

0 comentaris: