30.6.15

La Comissió Europea inicia els passos per a renovar l'estratègia d'RSE

La Comissió Europea s'ha posat en marxa per renovar l'actual Estratègia Europea de Responsabilitat Social Empresarial, que comprenia el període 2011-2014 i que va donar lloc a la darrera Comunicació de la Comissió sobre RSE, la qual va ser traduïda al català per Responsabilitat Global.

El document va ser desenvolupat com a fruit del consens entre nombroses institucions i parts interessades i s'hi va proposar una definició més simple de la que havia fet servir des dels inicis i l'RSE esdevenia "la responsabilitat de les empreses pel seu impacte en la societat". A més, s'hi requeria que els Estats membres desenvolupessin polítiques específiques de responsabilitat social i, en concret, plans nacionals d'RSE.

La nova estratègia abastarà el període 2016-2020 i es preveu que es pugui enllestir a la primavera del 2016. El pilotatge del procés correrà a càrrec de Pedro Ortún, conseller principal de RSE i Turisme, depenent directament de la directora general de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes.

L'estiu passat, la Comissió Europea va llançar una enquesta per a avaluar l'impacte de l'estratègia d'RSE, demanant l'opinió dels diferents grups d'interès sobre l'impacte que ha tingut l'Estratègia d'RSE 2011-2014 i les expectatives de futur. Aquestes són les aportacions que hi va fer Responsabilitat Global:

16.8.14 Enquesta europea sobre RSE
16.8.14 Consideracions a la política europea de foment de l'RSE