14.6.20

El desenvolupament sostenible ara serà encara més important. Responsabilitat Global ofereix el seu acompanyament en RSE

Responsabilitat Global és una de les consultories expertes amb Responsabilitat Social de les Empreses amb més solera a Catalunya. Sota la direcció de Josep Maria Canyelles, des de l'any 2004 acompanya empreses i organitzacions de totes dimensions i sectors en el desenvolupament de la seva responsabilitat envers la societat, des d'una visió estratègica, vinculada al bon govern, i que pot abordar solucions també en els altres vectors d'impacte, social, econòmic, laboral i ambiental, dins un model de competitivitat responsable i sostenible. Canyelles presideix Vector5 i TSR Territori Socialment Responsable i coordina Respon.cat.
 • Seminari directiu
 • Acompanyament directiu
 • Mapa estratègic  
 • Diagnosi i pautes de progrés
 • Pla d'RSE
 • Gestió ètica, codi ètic, comitè d'ètica
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Empresa saludable
 • Diàleg amb grups d'interès
 • Compres responsables, cadena de proveïment
 • Comunicació responsable, transparència, memòries
 • Certificacions, etiquetes
 • Esdeveniments, elaboració de continguts
 • Conferències, capacitació i sensibilització d'equips 
 • Acció social
 • ...