24.6.20

Declaració sobre el Propòsit de les empreses de la Business Roundtable

Un dels organismes empresarials més influents del món, el Business Roundtable, va anunciar l'agost del 2019 la publicació d’una nova declaració sobre el propòsit de les empreses, signada per 181 consellers delegats i conselleres delegades que es comprometen a liderar les seves empreses en benefici de totes les parts interessades: clients, empleats, proveïdors, comunitats i accionistes. Responsabilitat Global us l'ofereix traduïda al català:


El model econòmic dels Estats Units, que es basa en la llibertat, la llibertat i altres principis duradors de la nostra democràcia, ha elevat els nivells de vida de les generacions, alhora que promou la competència, l’elecció dels consumidors i la innovació. Les empreses dels Estats Units han estat un motor fonamental per al seu èxit.

No obstant, sabem que molts nord-americans han de lluitar. Sovint, la feina dura no és recompensada, i no s’està fent prou perquè els treballadors i treballadores s’ajustin al ritme ràpid de canvis de l’economia. Si les empreses no saben reconèixer que l’èxit del nostre sistema depèn d’un creixement inclusiu a llarg termini, molts plantejaran qüestions legítimes sobre el paper del gran empresariat a la nostra societat.

Tenint en compte aquestes inquietuds, la Business Roundtable està modernitzant els seus principis sobre el paper de l'empresa.

Des de 1978, la Business Roundtable ha publicat periòdicament Principis de Govern Corporatiu que inclouen referències sobre el propòsit de les corporacions. Cada versió d'aquest document emès des del 1997 afirma que les corporacions existeixen principalment per servir els seus accionistes. Ha quedat clar que aquest relat sobre el propòsit corporatiu no descriu amb precisió les maneres en què nosaltres i els CEO companys i companyes nostres ens esforcem cada dia a crear valor per a tots els nostres grups d'interès, els interessos a llarg termini dels quals són inseparables.

Per tant, emetem la següent Declaració sobre el Propòsit de les Corporacions, que substitueix les declaracions anteriors de la Business Roundtable i reflecteix amb més precisió el nostre compromís amb una economia de lliure mercat que serveixi a totes les persones nord-americanes. Aquesta declaració representa només un element del treball de la Business Roundtable per garantir una prosperitat més inclusiva i continuem desafiant-nos a fer més.

De la mateixa manera que ens comprometem a fer la nostra part com a consellers delegats i conselleres delegades, fem una crida a altres perquè també facin la seva part. En particular, demanem als inversors líders que donin suport a empreses que construeixen valor a llarg termini invertint en els seves persones i en les seves comunitats.

Declaració sobre el Propòsit de les empreses

Els nord-americans mereixen una economia que permeti a cada persona tenir èxit a través del treball dur i la creativitat i portar una vida amb sentit i dignitat. Creiem que el sistema de lliure mercat és el millor mitjà per generar bons llocs de treball, una economia forta i sostenible, innovació, un entorn saludable i una oportunitat econòmica per a tothom.

Les empreses tenen un paper fonamental en l’economia creant llocs de treball, fomentant la innovació i proveint béns i serveis essencials. Les empreses fabriquen i venen productes de consum; fabriquen equips i vehicles; donen suport a la defensa nacional; cultiven i produeixen aliments; proporcionen assistència sanitària; generen i distribueixen energia; i ofereixen serveis financers i de comunicacions i altres en què es fonamenta el creixement econòmic.

Si bé cadascuna de les nostres empreses serveix el seu propi propòsit corporatiu, compartim un compromís fonamental amb tots els nostres grups d'interès. Ens comprometem a:
  • Aportar valor als nostres clients. Aprofundirem en la tradició de les empreses nord-americanes marcant el camí per satisfer i superar les expectatives dels clients.
  • Invertir en el nostre personal. Comença per compensar-los de forma justa i proporcionar-los beneficis importants. També inclou el suport a través de la formació i l’educació que ajuden a desenvolupar noves habilitats per a un món en canvi ràpid. Fomentem la diversitat i la inclusió, la dignitat i el respecte.
  • Tractar èticament i amb joc net els nostres proveïdors. Ens dediquem a servir com a bons socis a les altres empreses, grans i petites, que ens ajuden a complir les nostres missions.
  • Donar suport a les comunitats on treballem. Respectem les persones de les nostres comunitats i protegim el medi ambient adoptant pràctiques sostenibles en els nostres negocis.
  • Generació de valor a llarg termini per als accionistes, que proporcionen el capital que permet a les empreses invertir, créixer i innovar. Ens comprometem amb la transparència i el compromís eficaç amb els accionistes.
Cadascun dels nostres grups d'interès és essencial. Ens comprometem a oferir-los valor a tots ells, per a l’èxit futur de les nostres empreses, les nostres comunitats i el nostre país.