12.6.18

[JORNADA] Els salaris de ciutat: impacte i aplicació

Consell Comarcal del Vallès Occidental, 21 de juny de 2018El 8 de juny de 2017, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental va aprovar l’acord “Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat”. En aquest acord s’inclou, entre altres aspectes, l’establiment d’un Salari Mínim Comarcal de com a mínim 15.000€ bruts l’any (1.071€ mensuals en 14 pagues).
Fruit d’aquest acord, el Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en el “Projecte estratègic Salari Mínim Comarcal”, amb l’objectiu de convertir l’administració local del Vallès Occidental en un referent de l’aplicació d’aquest llindar i incorporar el màxim de sectors socials i productius. Actualment, s’està treballant amb l’instrument del salari mínim mitjançant la seva aplicació en les retribucions dels seus treballadors i treballadores i en les contractacions dels serveis externs.
Per donar visibilitat a la problemàtica dels treballadors i treballadores pobres, així com per conèixer les experiències locals sorgides de la incorporació de salaris mínims, us volem convidar als responsables i tècnics de promoció econòmica i desenvolupament local; benestar social i serveis centrals i de contractació municipal, així com entitats i organitzacions vinculades a la lluita contra la pobresa i altres agents socials.
A la jornada comptarem amb diverses ponències entorn a la problemàtica dels treballadors i treballadores pobres i l’impacte salarial a les ciutats, i tindrà lloc una taula rodona sobre les experiències i reptes de l’administració local. Posteriorment, s’obrirà un debat entre els assistents.

Programa
9.00h Acollida i inscripcions
9.30h Benvinguda i presentació
A càrrec del Sr. Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
9.45h  Treballadors i treballadores pobres. Salaris i impacte del salari de ciutat
   La nova pobresa i els treballadors pobres. Indicadors, factors i impactes d’aquesta realitat i propostes per abordar-la.
Sra. M.Àngels Cabasés, professora d’economia aplicada de la UdLL.
   L’experiència internacional en l’aplicació de salaris de ciutat. Models d’èxit, valor afegit i  impacte en la reducció de la pobresa i desigualtat en polítiques socials.
Sr. Raúl Ramos, professor d’economia de la UB, IQRA.
   Els salaris al Vallès Occidental: aproximació a la situació actual de la distribució i desigualtat salarial a la comarca
Sr. Enrique Ortega, tècnic de l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental.
Preguntes i debat

11.45h Pausa
12.00h Taula rodona: Experiències i reptes de l’administració local en els salaris de ciutat. Dinamitzada per la Sra. Núria Carrés Gerent del Consell Comarcal
   L’aplicació de salari mínim en la gestió d’ofertes de treball: el model de Barcelona Activa SA, amb la participació del Sr. Jesús Camas, responsable del Departament de serveis a les empreses.
   L’experiència del Consell Comarcal Vallès Occidental en l’aplicació del salari mínim comarcal en les contractacions de serveis, amb la participació de la Sra. Meritxell Montfort, Cap de l’Àrea de Serveis Generals
   Els reptes de l’administració local en l’establiment de salaris, amb la participació del Sr. Pere Soler, Conseller Comarcal.

13.15h Debat obert

13.30h Cloenda

0 comentaris: