13.6.17

Reforma horària: Carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025

La reforma horària és una iniciativa ciutadana que proposa l’impuls de canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més ordenat, aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat de vida. La reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar.

L’Objectiu 2025 és el propòsit en que les institucions i organitzacions promotores del Pacte per la Reforma Horària es comprometen a:
 1. Recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món.
 2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials.
 3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.
L’Objectiu 2025 vol contribuir a:
 • Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut, especialment la dels col·lectius més vulnerables.
 • Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana.
 • Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
 • Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables.
 • Millorar el rendiment escolar.
 • Incrementar el temps per al descans.
 • Assolir els objectius de coresponsabilitat i d'equitat de gènere
 • Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i en la gestió dels afers públics.
 • Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses.
 • Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir la sinistralitat laboral.
 • Fer possible la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.
Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa compactar la jornada laboral per avançar l’hora de sortida de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

L’Objectiu 2025 ens ha de portar en els propers anys a equiparar els següents indicadors amb la mitjana europea, allà on sigui possible, de forma que se segueixi una tendència a:

Salut
– Avançament de l’hora d’anar a dormir
– Recuperació del temps de son perdut
– Reducció de l’estrès de les persones treballadores, especialment el femení

Organitzacions
– Augment dels mecanismes de flexibilitat laboral pactada
– Increment del teletreball
– Reducció a un màxim d’una hora la pausa per dinar a les organitzacions
– Avançament de la finalització de la jornada laboral
– Augment de la productivitat per hora treballada
– Millora de la competitivitat de les organitzacions
– Reducció de l’absentisme laboral injustificat
– Aplicació de la bossa d’hores
– Reducció de la rotació a les organitzacions
– Augment del número de persones treballadores que fan els àpats en una franja horària saludable

Serveis públics
– Avançament del tancament dels equipaments i edificis públics
– Augment dels pactes del temps als municipis
– Augment de les gestions administratives realitzades online
– Avançament de l’horari de finalització de l’activitat pública

Educació
– Incorporació del dinar en l’horari dels instituts
– Avançament dels horaris de l’activitat extraescolar
– Avançament de l’horari de finalització de les activitats extraescolars
– Avançament de l’horari de finalització dels estudis superiors

Cultura i oci
– Equiparació de l’hora punta televisiva
– Avançament de l’horari dels espais informatius a la televisió
– Avançament de l’hora de finalització de l’activitat físic-esportiva
– Eliminació de l’oferta televisiva destinada a infants i adolescents en horari nocturn

Comerç i consum
– Augment de la compactació horària dels comerços
– Consolidació d’una franja horària de consum responsable

Mobilitat
– Disminució del temps esmerçat en desplaçaments de residència a feina
– Reducció de l’accidentalitat in itinere
– Increment de l’oferta de transport públic i col·lectiu en els horaris màxima afluència

Per tal d’assolir l’Objectiu 2025, el Pacte per a la Reforma Horària especifica la seva actuació a través d’eixos d’acceleració i mesures d’acceleració.

Els promotors fan una crida a tots els actors en tots els seus graus i qualitats a fer possible l’acceleració horària. L’èxit de la reforma horària dependrà de la resposta positiva i proactiva de la ciutadania i del compromís explícit de les organitzacions i territoris.

Font: GenCat