13.6.17

L’UNES Unió Esportiva fomenta la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat física


L’UNES Unió Esportiva és una entitat sense ànim de lucre que fomenta la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat física. A dia d’avui, l’eix principal és el bàsquet en cadira de rodes. La principal missió d’aquest club és fer créixer el nombre de persones discapacitades que practiquen esport i situar-se com a entitat de refèrencia a Catalunya, tant en l’àmbit competitiu com en el lúdic.

El projecte de l’Escola AFA va néixer del si de la Unió Esportiva Sant Feliu en un afany d’ampliar la seva oferta esportiva i reforçar la seva aposta per l’esport de base. Amb aquesta finalitat l’entitat va decidir ampliar el seu radi d’acció a través de buscar sinergies amb altres entitats. D’aquesta idea inicial van sorgir un seguit de convenis i col·laboracions que han servit de fonaments per el que actualment és el projecte AFA.

L’oferta esportiva extraescolar per a persones amb algun tipus de discapacitat és escassa a Catalunya. La creació d’escoles és una de les línies de treball de la nostra entitat, amb la intenció de cobrir el buit existent en la societat.

La missió principal del projecte és la de promocionar la pràctica esportiva adaptada a nivell formatiu en totes les seves vessants, i per altra banda fer una amplia difusió de l’Esport adaptat, ja sigui recolzant entitats ja existents, col·laborant o iniciant nous projectes on existeixi un buit d’oferta per a cobrir les necessitats dels usuaris. L’objectiu final és donar un entorn on els esportistes puguin fer els seus primers passos en l’esport adaptat servint de llançadora cap a les diferents modalitats esportives.

Amb la polivalència i adaptabilitat per bandera, analitzarem el panorama esportiu adaptat actual, detectarem les mancances i problemàtiques i incidirem, de la forma més efectiva possible, en benefici dels usuaris.

OBJECTIUS
  • Promocionar l’esport adaptat a nivell d’iniciació esportiva.
  • Aproximar la pràctica d’activitat física adaptada a persones amb qualsevol tipus de discapacitat en els diferents àmbits.
  • Millorar la salut de les persones amb diversitat funcional incidint en un estil de vida més actiu i saludable.
  • Realitzar activitats esportives inclusives, en que les persones amb discapacitat tinguin una total integració i on la societat pugui empatitzar en la temàtica.
  • Buscar sinergies i col·laboracions amb altres entitats dedicades al treball amb persones amb discapacitat en l’impuls inicial de les nostres escoles amb la intenció d’oferir un servei integral als usuaris.
  • Oferir als usuaris la possibilitat de continuar amb la tasca esportiva iniciada en les nostres escoles. Ja sigui amb la promoció de noves activitats o assessorament.
  • Fomentar la socialització dels usuaris, el treball en equip, el respecte i la superació personal com a valors a transmetre en totes les nostres activitats.
  • Incrementar la visualització i difusió l’esport adaptat en general, i la nostra tasca en especial, a la resta d’àmbits de la societat.