23.8.09

Noves crítiques a la implantació de la velocitat variable

Fa un any i mig vam expressar la nostra opinió crítica amb la mesura de la limitació de velocitat a l'entrada de Barcelona, posant en qüestió la manera com s'havia portat a terme una mesura que en part podia presentar algun aspecte interessant a considerar. Aquests són els dos apunts que vam publicar en aquest blog:

Ara ha estat la Cambra de Comerç de Barcelona la institució que, amb un informe damunt la taula, ha donat a conèixer els punts foscos de la iniciativa, fent evident que el seu component excessivament polític no ha permès fer-ne una anàlisi tècnica rigorosa.

A més, aquest informe presenta unes afirmacions més contundents que el que va presentar en el seu moment el RACC o les crítiques que també es van formular des de la UPC.

Dirigit per Alfredo García, un conegut especialista de la Universitat de València, l'informe desmenteix que la reducció de contaminació i de congestió a la C-31 i C-32 sigui directament atribuïble a la instal·lació de la velocitat variable. “No hi ha prou dades per saber si el sistema funciona o no”, va explicar García, que considera que el criteri polític ha valgut més que el tècnic a l'hora d'establir les limitacions de velocitat.

L'informe detalla amb precisió els errors comesos pel Servei Català de Trànsit, com mantenir l'estructura d'autopista de les vies, que fa que els conductors no entenguin que han de circular per sota dels 120 km/h. Tampoc s'entén que no hi hagi informació sobre la velocitat variable a les vies d'accés a la C-31 o C-32 i es considera que no s'ha aprofundit prou en el funcionament conjunt del sistema. Un dels aspectes que més va criticar García va ser el fet que només hi ha un mesurador de contaminació a cada via i està mal col·locat. L'informe considera que, perquè aquests dispositius siguin efectius, han d'estar més lluny de la carretera i han d'anar coordinats amb una estació meteorològica. La variabilitat del clima i el vent a la zona de Barcelona fa molt difícil avaluar si la contaminació ha crescut molt o no.

L'última crítica, probablement la més definitiva, és que s'ha volgut instaurar la velocitat variable sense fer-ne partíceps els ciutadans. “La percepció dels conductors depèn del nivell d'informació, credibilitat del sistema i nivell de tolerància que s'apliqui en el control de vigilància i seguretat”, conclou el dur informe, que, a més, demana un any de pròrroga abans d'implantar la mesura a noves vies.
Font: Tribuna Catalana
Creiem que és necessari que, en un esforç de Responsabilitat Social de l'Administració Pública, aquesta mostri amb transparència les dades reals i les anàlisis aprofundides sobre els impactes de les mesures que porta a terme, amb l'objectiu d'afavorir una participació informada per part dels seus grups d'interès i una major efectivitat de les polítiques públiques, tant per l'eficiència econòmica, l'eficàcia dels resultats, i la implicació de la ciutadania.

0 comentaris: