16.2.04

Serveis en Responsabilitat Social

Serveis per a empreses, administracions públiques i ONLs

 • Acompanyament: serveis i consultoria
 • Formació: in company, programes directius i per a la plantilla
 • Innovació, models, propostes
 • Think tank: assessorament en estratègia
 • Jornades, cursos o seminaris de formació
 • Disseny d'estratègies i pràctiques RSE
 • Accions que visibilitzin el compromís RSE (Codi ètic, decàleg, adhesions a iniciatives i estàndards)
 • Auditoria i diagnòstic
 • Identificar projectes en relació a les comunitats locals
 • Implementació de projectes, gestió o assistència tècnica
 • Monitoratge de processos
 • Suport tècnic en l'elaboració de Memòries d'RSE
 • Disseny d'estratègies i polítiques de comunicació RSE


responsabilitatglobal@collaboratio.net

0 comentaris: