2.1.18

El compromís de minimitzar el canvi de mòbil

  • He renovat el mòbil, després de set anys de l'anterior. 
  • M'ha calgut fer-ho per extrema lentitud de l'aparell, coincidint amb el reconeixement per part d'Apple d'alentir els mòbils antics.
L'impacte dels aparells tecnològics és enorme. Els professionals també hem de tenir una actitud que també incorpori la responsabilitat social i la sostenibilitat en les nostres compres i en la renovació dels aparells tecnològics. Per això crec que em correspon retenir la informació del meu comportament sobre aquest punt per tal de poder-ho gestionar adequadament i poder informar-ne transparentment. Al 2010 vaig formular per escrit un compromís professional de minimitzar el canvi de mòbil, actualitzat posteriorment: El compromís de minimitzar el canvi de mòbil.
 
Aquest octubre passat vaig canviar l'iPhone 3 per un nou aparell iPhone 8, ja que la lentitud de funcionament l'havia fer inhàbil per a un ús professional. Tenia la convicció que a cada actualització anava més lent i tot semblava que formava part de l'obsolescència programada. Tot just fa uns dies, Apple ho ha reconegut i s'ha disculpat pel "malentès" dels iPhone alentits [ca][es]. S'hi han referit com un "malentès" perquè consideren que la mala pràctica ha estat merament informativa, de transparència, ja que no havien explicat mai que realment provocaven l'alentiment però que tenien raons per fer-ho per a poder allargar la durada de les bateries i evitar-ne l'apagament sobtat per caiguda del voltatge. 

Tinc mòbil des del març del 1997 i en aquest període de 21,02 anys he disposat de 9 aparells diferents de telèfon mòbil, fet que suposa una mitjana a dia d'avui de 2,34 anys per unitat. Sense comptar el mòbil actual, que la fa baixar, la mitjana ha estat de 2,60 anys per aparell. Aquesta és la mitjana actualitzada:
 
 
Vaig actualitzant aquest càlcul per tenir una noció precisa de quin ús en el temps dono a aquests aparells. A més, aporto la dada subjectiva del motiu del canvi de cada unitat:

1) 1999: ple desfasament de l'aparell;
2) 2000: substitució per mòbil d'empresa
3) 2002: raons de salut (l'ús intensiu de l'aparell em produïa mal de cap)
4) 2004: fi vinculació empresarial
5) 2006: per desperfecte
6) 2007: per a disposar d'un terminal que unifiques telèfon i palm
7) 2011: necessitat de compatibilitzar el terminal amb el canvi de SO a Apple