4.7.16

Partits polítics espanyols debaten sobre l'RSE al curs d'estiu a la Complutense


Ha tingut lloc la Taula rodona: La proposta dels partits polítics respecte a la Responsabilitat Social Empresarial i la Sostenibilitat, en el marc del curs d'estiu a la Complutense de Madrid sobre RSE i pimes "aplicación empresarial, valor añadido y políticas de fomento", amb la moderació d'Elena Ramallo.

El representant del Partit Popular ha declinat assistir-hi a última hora, de manera que solament hi han intervingut els altres tres partits d'àmbit estatal.

Notes ràpides de cada discurs


Manuel de la Rocha Vázquez. PSOE

Un dels leifmotiv del programa és la critica als interessos corporatius i la defensa d'un sistema més obert, i és per aquí que entren a l'RSE. Entenen l'empresa com un ens viu, que té una responsabilitat no solament als accionistes sinó a molts altres grups d'interès. No es tracta sols de tenir un departament i un pressupost; ha de ser holística i integral.

Respecte als treballadors, proposen un nou Estatut, el reforç de la negociació col·lectiva, un augment del salari mínim.

En el debat entre treball i capital, proposen donar veu també als consumidors; incorporar mecanismes de mediació i resolució alternativa de conflictes; crear una gran agència per a defensar el consumidors i usuaris davant els temes financers.

Proposen un govern corporatiu millor, en la relació entre consellers, participacions creuades, més democràtic i transparent, amb claredat amb els nomenaments i remuneracions, i la proposta d'assegurar més dones als consells.

Respecte als proveïdors, destaquen la morositat de les grans empreses respectes als proveïdors, particularment a les pimes, defensant que no es pugui participar en processos públics si no s'està al dia.

I obligar a pagar un 15% mínim sobre beneficis, per tal que les bonificacions i deduccions no puguin permetre pagar per sota. Lluita activa contra l'elusió fiscal, posant límits a aquestes pràctiques.

Sobre el medi ambient, plantegen una transició a una economia baixa en carbó amb una fiscalitat que ho reflecteixi.

Impulsaran la contractació pública, amb lluita contra la corrupció i la màxima concurrència i transparència, evitar el fraccionament dels contractes; i alhora promocionaran que els contractes que superin certs imports incorporin compromisos d'RSE com plans d'igualtat, discapacitats, anticorrupció, etc, modificant la llei de contractes públics.


Alberto Reyero Zubiri. Ciudadanos

Reyero, que és representant a la comissió d'afers socials, es pregunta per què l'RSE és important per a ells. Estan per una societat inclusiva. I perquè consideren que els recursos públics són limitats i calen recursos privats.

Els reptes de la humanitat són enormes tant ambientals, com socials i de governança. Per això, s'han d'endegar polítiques adequades tant com a regulador, com a agents econòmic, i com a facilitador i promotor de l'RSE.

Proposen bonificar a la SS les empreses que afavoreixin l'ocupació, i mesures contra el canvi climàtic, i transparència en els reguladors, i regular els conflictes d'interessos amb la creació d'una Oficina adhoc i la protecció dels delators, ja que alguns ho han pagat professionalment. Cal un acord internacional contra els paradisos fiscals.

En el futur han de treballar en línies com els ODS, dels qual l'estat espanyol suspèn en 8; revisar l'estratègia espanyola d'RSE, molt vague; promoure bonus verds; fomentar l'emprenedoria social; i una DG més transversal, no com ara que depèn d'Economia social.

Abordar el debat obligatorietat versus voluntarietat en l'RSE; fomentar la innovació social com s'ha fet a la Comunitat Autònoma de Madrid, amb uns bonus d'impacte social.


Miguel Ongil López. Podemos

En representació de Podemos, Miguel Ongil López, que és portaveu de la comissió de corrupció política, i és coautor d'un llibre sobre com es financen els partits polítics.

Parlar d'RSE comporta parlar de l'equilibri entre poders públics i econòmics i abordar reflexions com la societat del risc. S'està fomentant la substitució per les pensions privades; i a les hipoteques o en els salaris s'han fet perdre drets a la població.

Creu que serà difícil viure en les mateixes condicions que van viure els nostres pares, per un paradigma neoliberal que es basa en la responsabilitat individual. Parla del dogma de Friedman, del fet que les empreses sols serveixin per guanyar diners, i també de la mà màgica del mercat, que tot ho hauria de solventar però que no funciona.

Les empreses també tenen uns drets i unes obligacions. Dins de les polítiques públiques caldria limitar el poder dels lobbies; enfortir els convenis col·lectius; o evitar les portes giratòries. En el curt termini, la primera responsabilitat de les empreses és contribuir, ja que no pot ser que els tipus reals estiguin tan lluny dels nominals.

Cal promoure la igualtat de gènere en el treball, i respecte als discapacitats, així com assegurar el compliment dels drets humans, pensant en les grans empreses que operen en països del Sud. Proposa reformes laborals que equilibrin millor la relació entre treball i capital.

Cal assegurar que el benefici de les polítiques públiques va cap a la societat, i que no passi com la de mecenatge, ja que la major part de les empreses en fan ús per a millorar la reputació corporativa. Les inspeccions de treball i fiscals cal reforçar-les ja que la major part del frau ve de les grans empreses i detreuen molts recursos al sector públic.Demà dimarts al matí intervindrà Josep Maria Canyelles, sobre l'RSE de les pimes i les polítiques públiques de foment.