4.7.16

Anna Maria Geli (UdG): "La ciència ajuda a la sostenibilitat, però l'educació també!"

Està tenint lloc el curs d'estiu a la Complutense de Madrid sobre RSE i pimes "aplicación empresarial, valor añadido y políticas de fomento".
Acaba de tenir lloc la intervenció de la Dra. Anna Maria Geli de Ciurana, catedràtica de Didàctica de les Ciències Experimentals de la Universitat de Girona

La ponència de la exrectora de la Universitat de Girona ha versat sobre "La cooperació entre universitats amb la finalitat de promoure la competència de la sostenibilitat en els estudiants universitaris". La seva tesi inicial ha estat que la ciència ajuda a la sostenibilitat, però l'educació també.

Els alumnes que surten de la universitat han d'haver incorporat els valors de la sostenibilitat i l'han de traslladar a les empreses on es vinculin, per tal que aquests valors es vagin expandint. Això és el que intenta l'educació en tots els seus nivells.

Com ho fan les universitats? Un exemple és la xarxa University Educators for Sustainability Development. S'han creat estudis especials, per exemple d'educació ambiental, i cada universitat, amb graus diferents, han anat incorporant especialment des dels anys 90 un enfocament vinculat amb la sostenibilitat. Amb la incorporació del concepte de sostenibilitat en les tres dimensions, ambiental, social i econòmica, l'enfocament esdevé més complex, i més si tenim en compte que ha d'afecta empreses de totes dimensions, i organitzacions diverses i fins i tot les persones.

En el cas de la Universitat de Girona (UdG) s'han creat diferents institucions i grups de treball. Destaca l'Institut de Medi Ambient, amb una visió interdisciplinària; una Oficina Verda, amb un pla d'ambientalització de la institució; i es va anar avançant en altres estructures com en la formació dels professors per mitjà de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE). Més tard, al 2013, es va crear la Càtedra d'RSU, amb la voluntat de transferir el coneixement a les empreses.

També es posen en marxa grups d'investigació. Al 2010 participen en un projecte interuniversitari europeu sobre ambientalització dels estudis universitaris, format per 11 universitats tant europees com extraeuropees. Durant cinc anys van elaborar un model que permetia valorar si uns estudis tenien en compte l'ambientalització, com ara si es tenia en compte el model de relació Nord-Sud, la flexibilitat interdisciplinar, la prospecció d'escenaris alternatius, presència d'espais de reflexió entre alumnes i professors... A partir d'aquí es va fer un grup de treball amb les universitats catalanes, i paral·lelament també amb les espanyoles, un grup que ara es diu CRUE-Sostenibilidad, amb gairebé 70 universitats.

Actualment el repte és com mobilitzem el personal acadèmic, ja que a tot arreu hi ha professorat sensible, però tan sols és una part, i tothom és respectable en les seves prioritats acadèmiques i docents. Per això, ara estan en un nou projecte de cinc universitats on aborden el repte de com treballar un contingut amb el professorat.

Finalment, explica un DAFO que han fet, i destaca com a fortalesa que tenir una càtedra ajuda molt ja que millora la connexió entre la universitat i la societat.

Demà dimarts al matí intervindrà Josep Maria Canyelles, sobre l'RSE de les pimes i les polítiques públiques de foment.