5.7.16

De vegades pot ser molt intel·ligent no posar l'RSE a la proposta de valor, diu Canyelles al curs de la Complutense @CursosVeranoUCMAquest matí s'ha reprès el curs d'estiu d'RSE de la Universidad Complutense de Madrid amb una ponència sobre RSE i pimes a càrrec de Josep Maria Canyelles. L'expert ha estat presentat per Rosa Terradellas, directora de la Càtedra d'RSU de la Universitat de Girona.

En el marc del curs "El retorno económico y social de responsabilidad social: oportunidades empresariales", Canyelles ha parlat davant un auditori de més d'un centenar de persones entre representants de càtedres universitàries, alumnes d'estudis, i altres assistents.

Amb el títol "RSE y Pymes: Aplicación empresarial y valor añadido. Políticas públicas de fomento", la ponència ha mostrat el sentit empresarial de la responsabilitat social per a empreses de petita dimensió, aportant exemples que han estat molt ben rebuts per un públic que ha agraït que es mostressin casos reals de pimes i microempreses.

Canyelles ha construït la reflexió sobre aquests exemples i ha aportat elements metodològics per a comprendre què és l'RSE. Si bé ha defugit d'entrar en definicions acadèmiques, s'ha mostrat crític amb la definició de l'RSE com "anar més enllà de la llei" pel caràcter poc empresarial que reflecteix, ja que el cal és mostrar el sentit empresarial d'aquest enfocament de gestió i vincular-lo a l'estratègia i al model d'empresa, no com una matèria estrictament subsidiària de les normes legals.

Ha explicat que en la seva experiència com a consultor de Vector 5 ha treballat amb moltes pimes, i que no es pot anar a una empresa petita amb models que no s'ajusten a les seves necessitats prioritàries, ja sigui fer una memòria d'RSE o un enfocament merament filantròpic. En aquest sentit, ha explicat que l'RSE pot ser vàlida fins i tot per a un autònom, però que cal saber desplegar-la de manera adaptada per a cada empresa, sigui una multinacional o un professional independent. Aplicar la transparència a una microempresa és molt més interessant que no fer un pdf un cop l'any, cosa que no treu que una empresa finalment opti per fer una memòria anual, però no s'ha de començar per aquí.

Ha indicat que els poders públics han de promoure l'RSE, però que si no ho fan al costat d'una gestió de la pròpia responsabilitat socials, és a dir, l'RS de les administracions públiques, la seva acció pot estar mancada de coherència i veure minvada la seva legitimitat. Per altra banda, el foment de l'RSE s'ha de fer amb un estil que transmeti que es tracta no d'una tàctica alternativa dels governs sinó que respon a un estil de gestió que ha nascut en el si de les empreses i que va vinculat a la pròpia competitivitat empresarial. A més, ha defensat que no sols els poders públics fan polítiques públiques, ja que una associació empresarial pot fer-ne. En aquest sentit, ha destacat la importància que el foment de l'RSE no sorgeixi solament de veus de la política sinó que siguin les mateixes empreses i organitzacions empresarials les que facin proselitisme i expliquin les virtuts de l'RSE.

Entre el foment de l'RSE i la gestió de la pròpia RSA -com li agrada dir per a l'RS de les Administracions-, també ha fet esment de la possibilitat de fomentar territoris socialment responsables, on també les organitzacions socials gestionin la seva RSO, i la ciutadania també mostri una capacitat de premiar les apostes sostenibles de les organitzacions. Canyelles ha mostrat alguns exemples de territoris socialment responsables de Catalunya.

L'expert en RSE també ha mostrat quins són els valors principals de l'RSE i quina relació mantenen entre ells. Així, ha parlat de l'ètica, la sostenibilitat i la transparència. Per altra banda, també ha presentat el projecte Focus de l'RSE a Catalunya, liderat per l'associació empresarial Respon.cat, i els programes RSE.Pime i tRanSparÈncia, com a exemples de polítiques públiques de foment de l'RSE per a les pimes.

La sessió ha acabat amb diverses intervencions dels assistents, alguns dels quals s'han mostrat encuriosits pel fet que moltes pimes no comuniquin la seva RSE. Canyelles ha explicat que introduir l'RSE dins la proposta de valor, amb un caràcter comunicatiu, és una decisió empresarial i que pot ser molt intel·ligent no fer-ne bandera, si més no en certs casos. El que seria reprovable seria que una empresa introduís els valors d'RSE en la seva proposta de valor quan darrera no hi hagués res, però no hi ha res a objectar si es gestiona l'RSE i no es vol visibilitzar en la proposta de valor.


Programa del curs en PDF